ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.09.2014
Η Γεν.Συνέλευση των μελών της ΕΙΝΝΕΥΒ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1) Δεχόμαστε την λογιστική περικοπή των δεδουλευμένων εφημεριών των μηνών Μαρτίου και Μαΐου 2013 και ως εκ τούτου εξουσιοδοτούμε τον εκπρόσωπό μας στο ΔΣ του Νοσοκομείου να πράξει τα δέοντα.

2) Εγκρίνουμε την προσφυγή της ΕΙΝΝΕΥΒ σε συνεργασία με την ΟΕΝΓΕ στο ΣτΕ για να κηρυχθεί παράνομη η περικοπή του μισθολογίου μας λόγω μνημονίων.

3)Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της 1ης και 2ας Οκτωβρίου (συλλαλητήρια και απεργία αντίστοιχα) που προκήρυξαν ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ.

4)Στηρίζουμε τις υποψηφιότητες των μελών της ΕΙΝΝΕΥΒ και συμμετέχουμε ενεργά στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου για τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου