ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ





 Την Δευτέρα 09.02.2015 και ώρα 13.00 καλείστε σε συνεδρίαση του ΔΣ στο γραφείο της ΕΙΝΝΕΥΒ με τα κάτωθι θέματα:

 -Ανεπαρκή κονδύλια εφημέρευσης 2015 

- Έλλειψη διοικητικής μέριμνας τροφοδοσίας των ΚΥ από την 5η ΥΠΕ 

-Κοινοποίηση των αιτημάτων προς την νέα ηγεσία του Υπ. Υγείας και δυνάμωμα της πίεσης προς την ικανοποίησή τους. 

-Ψήφισμα συμπαράστασης στον συνάδελφο Πάνο Παπανικολάου μέλους του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου