ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ Νο ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝΣΧΕΔΙΟ Νο ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
رقم الثالث مشروع للالطبية الوقائية وخدمات طب الأسنان رعاية الأطفال واللاجئين البالغ

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
 الشروط العامة والافتراضات
Οι πρόσφυγες είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ και υπάγονται στην θεώρηση που καλύπτουν οι οδηγίες του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καθώς προστατεύονται από τις διατάξεις της Συνθήκης της Γενεύης περί προσφύγων και από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα σαν μέλος του ΟΗΕ.
اللاجئين تخضع ل تأشيرة تغطي المبادئالتوجيهية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين التي يحميها أحكام اتفاقية جنيف للاجئين و القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليونان بوصفها عضوا في الأمم المتحدة .

Β) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
الخدمات الصحية الوقائية للأطفال والبالغين اللاجئين
Η παροχή προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης είναι επιβεβλημένη σε ομάδες ανθρώπων που έχουν υποστεί ταλαιπωρίες και ζουν σε συνθήκες αμφιλεγόμενης υγιεινής.
-Επιβάλλεται ο μαζικός εμβολιασμός με ευθύνη των τοπικών υγειονομικών αρχών (Δ/νση Υγειονομικού Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) τόσο των παιδιών των προσφύγων όσο και των ενηλίκων με τους βασικούς εμβολιασμούς που προβλέπονται από τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. περί εμβολιασμών των ταξιδιωτών σε περιοχές που ενδημούν μεταδοτικά νοσήματα.
التطعيم الشامل هو مسؤولية السلطات الصحية المحليةقسم الصرف الصحي حكومة إقليم) لكل من الأطفال
اللاجئين والبالغين الذين يعانون من التطعيمات الأساسية التي تقدمها إرشادات منظمة الصحة العالمية لتطعيم المسافرين في المناطق الموبوءة بالأمراض المعدية.
-Η προμήθεια και η επάρκεια των εμβολίων των υγειονομικών δυνάμεων που θα κληθούν να εμβολιάσουν τους πρόσφυγες  είναι ευθύνη και γίνεται με την μέριμνα του Υπ. Υγείας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ( Στρατός, Δήμος κλπ.).
-Τα παιδιά εμβολιάζονται (με τα απαραίτητα για την ηλικία τους εμβόλια)  στα Ιατρεία των καταυλισμών παρουσία του υπευθύνου Ιατρού του καταυλισμού και δέον να είναι Παιδίατρος. Οι εμβολιασμοί των ενηλίκων γίνονται είτε παράλληλα είτε μετά το πέρας του εμβολιασμού των παιδιών του καταυλισμού με προγραμματισμό και μετά από σύντομη λήψη ιστορικού ασθενειών παρουσία μεταφραστού.
تطعيم الأطفال (مع ما يلزم من لقاحات سنهم) في الجراحات وجود معسكرات الطبيب المسؤول عن المخيم ويكون طبيب أطفال المناسب. التطعيم للبالغين إما موازية أو بعد تطعيم الأطفال في المخيم مع البرمجة وبعد التاريخ الطبي وجيزة من الترجمة جود الأمراض.
-Η οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών και των ενηλίκων προσφύγων αρχίζει με την μαζική οδοντιατρική εξέταση των προσφύγων στα Οδοντιατρεία των καταυλισμών και ανάλογα με τα διαπιστούμενα προβλήματα παραπέμπονται στις Υγειονομικές δομές (ΚΥ, Νοσοκομεία) προς περεταίρω οδοντιατρική περίθαλψη.
-* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η ομαλή και συνεχής παροχή του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του Υπ .Υγείας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές (Περιφ/κή Αυτοδιοίκηση, Δήμος, Στρατός) και τους εθελοντικές υγειονομικές οργανώσεις (ΟΗΕ, Ερυθρός Σταυρός, Ερυθρά Ημισέληνος) και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό ,την ΕΕ, και τις εθελοντικές προσφορές.


Για την Επιτροπή Υγειονομικού Σχεδιασμού της ΕΙΝΝΕΥΒ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ
ΣΣ. Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Εύβοιας (ΕΙΝΝΕΥΒ) και του υπογράφοντος συντάκτου της, επιτρέπεται μόνο η αναδημοσίευσή της από έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
Απαγορεύεται η χρήση της από οποιονδήποτε φορέα Ιδιωτικής Υγειονομικής παροχής υπηρεσιών άνευ της συγκατάθεσης των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ Νο ΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣΣΧΕΔΙΟ Νο ΙΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
خطة الرعاية الصحية للاجئين المريض من
المرافق الصحية العامة

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
 الشروط العامة والافتراضات
Οι πρόσφυγες είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ και υπάγονται στην θεώρηση που καλύπτουν οι οδηγίες του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καθώς προστατεύονται από τις διατάξεις της Συνθήκης της Γενεύης περί προσφύγων και από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα σαν μέλος του ΟΗΕ.
اللاجئين تخضع ل تأشيرة تغطي المبادئالتوجيهية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين التي يحميها أحكام اتفاقية جنيف للاجئين و القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليونان بوصفها عضوا في الأمم المتحدة .
Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Τόσο η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών όσο και η πρόσβαση των προσφύγων στους δημόσιους υγειονομικούς σχηματισμούς της Ελληνικής επικράτειας με ανάλογη Υπουργική απόφαση που την καθορίζει πρέπει να είναι ισόνομη και ισότιμη με την αντίστοιχη που παρέχεται στους έλληνες υπηκόους και να διέπεται από την διεθνή νομοθεσία περί προσφύγων.
-Επιπλέον, με ευθύνη των τοπικών υγειονομικών αρχών της Ελλάδας παρέχεται προληπτική υγειονομική περίθαλψη στους πρόσφυγες με πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών με σκοπό την πρόληψη των λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων , ιδίως εκείνων που ενδημούν στις χώρες προέλευσής των.
-Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας από την ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, Ερυθρά Ημισέληνο, Εθελοντικές Διεθνείς Οργανώσεις).
-Οι Δημόσιες Δομές Υγείας της χώρας με ευθύνη του Υπ.Υγείας εξουσιοδοτούνται να περιθάλψουν δωρεάν τους πρόσφυγες που χρήζουν είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας περίθαλψης στα δημόσια Νοσοκομεία και ΚΥ της χώρας.
-Η μεταφορά των ασθενών προσφύγων προς και από τους υγειονομικούς σχηματισμούς γίνεται με ευθύνη του ΕΚΑΒ και των υγειονομικών σχηματισμών στους καταυλισμούς των προσφύγων.
-Τέλος οι πρόσφυγες θεωρούνται ως ισότιμοι δικαιούχοι προληπτικών και έκτακτων υγειονομικών παροχών με τους Έλληνες υπηκόους.
تعتبر اللاجئين باعتبارهم مستفيدين على قدم المساواة من الفوائد الصحية الوقائية والطارئة على المواطنين اليونانيين .
Για την Επιτροπή Υγειονομικού Σχεδιασμού της ΕΙΝΝΕΥΒ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ
ΣΣ. Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Εύβοιας (ΕΙΝΝΕΥΒ) και του υπογράφοντος συντάκτου της, επιτρέπεται μόνο η αναδημοσίευσή της από έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Απαγορεύεται η χρήση της από οποιονδήποτε φορέα Ιδιωτικής Υγειονομικής παροχής υπηρεσιών άνευ της συγκατάθεσης των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Νο Ι ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
مشروع الرعاية الصحية للاجئين


Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
 الشروط العامة والافتراضات
Οι πρόσφυγες είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
 και υπάγονται στην θεώρηση που καλύπτουν οι οδηγίες του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες καθώς προστατεύονται από τις διατάξεις της Συνθήκης της Γενεύης περί προσφύγων και από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα σαν μέλος του ΟΗΕ.
اللاجئين تخضع ل تأشيرة تغطي المبادئالتوجيهية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين التي يحميها أحكام اتفاقية جنيف للاجئين و القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها اليونان بوصفها عضوا في الأمم المتحدة .
Β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κάθε καταυλισμός προσφύγων πρέπει να διαθέτει πέραν των συνθηκών Υγιεινής (τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα,τουαλέτες, λουτήρες , νιπτήρες κλπ) , ανάλογο υγειονομικό σχηματισμό στα πρότυπα των στρατιωτικών καταυλισμών .
يجب أن يكون كل مخيم للاجئين بالإضافة إلى الشروط وير (تشغيل المياه والمراحيض ، واحواض الاستحمام والاغتسال، وما إلى ذلك) ، ومعايير مرافق الرعاية الصحية مماثلة من معسكرات الجيش .
Την ευθύνη για την παροχή και τοποθέτηση υγειονομικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και  των εθελοντικών προσφορών, πρέπει να έχει η κατά τόπους Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με 5 μελή υγειονομική επιτροπή (*με έκτακτες αρμοδιότητες πρόσληψης υγειονομικού προσωπικού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό) που θα συσταθεί με ευθύνη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, της τοπικής Ένωσης των Νοσοκομειακών Ιατρών ,του Οδοντιατρικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου της εκάστοτε περιοχής.
Αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τις κάτωθι δομές.
1)  ΙΑΤΡΕΙΟ ( جراحة ) με εξοπλισμό για παροχή Α΄ Βοηθειών και ΠΦΥ που θα στελεχώνεται με Ιατρούς ( Γεν.Ιατρικής. Παθολόγους, Πνευμονολόγους, και απαραίτητα με Παιδιάτρους) και νοσηλευτή-τρια.
2)  ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ (مستوصف) ανάλογο με τον αριθμό των φιλοξενουμένων που θα περιλαμβάνει κρεβάτια για βραχυχρόνια νοσηλεία ελαφρών περιστατικών.
3)  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ (طبيب الأسنان)εξοπλισμένο για παροχή στοιχειώδους έκτακτης οδοντιατρικής φροντίδας και διάγνωσης.
4)  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (صيدلية) που θα καλύπτει τις άμεσες επείγουσες ανάγκες των ασθενών προσφύγων σε φάρμακα επείγουσας Ιατρικής αλλά και την δυνατότητα μαζικών εμβολισμών του παιδικού και ενήλικου πληθυσμού των προσφύγων.
5)  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ (الإسعاف) το οποίο θα παρέχεται με μέριμνα του ΕΚΑΒ κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου Ιατρού του ανωτέρω Ιατρείου.
Τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν όλους τους καταυλισμούς προσφύγων είτε είναι στεγαζόμενες δομές είτε σε υπαίθρια καταλύματα (σκηνές).
*Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :
-Μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις συμβασιούχων υγειονομικών με τις ανάλογες συβάσεις έργου και μετά από την δημόσια προκήρυξη ενδιαφέροντος, η επιτροπή μπορεί να μετακινήσει ιατρούς των δημόσιων δομών υγείας ,για περιορισμένο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο του 1 μηνός) και εκ περιτροπής, που υπηρετούν στις πλησιέστερες δημόσιες δομές Υγείας (ΚΥ,ΠΙ) με την ανάλογη μέριμνα και για εφημεριακού τύπου απασχόληση και αποζημίωση υπερωριακού τύπου όπως ο νόμος περί υπερωριακής απασχόλησης ορίζει.
-Σαν πρόσθετο κίνητρο για τους συμβασιούχους υγειονομικούς θα πρέπει να αναγνωρίζεται ο χρόνος υπηρεσίας στα κέντρα προσφύγων ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ.
-Με μέριμνα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή ανάλογου Δημόσιου Φορέα ( πχ. Στρατός) καλύπτεται η σίτιση και η μεταφορά του Υγειονομικού προσωπικού από και προς τον τόπο μονίμου κατοικίας του.
Για την Επιτροπή Υγειονομικού Σχεδιασμού της ΕΙΝΝΕΥΒ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΣΣ. Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Εύβοιας (ΕΙΝΝΕΥΒ) και του υπογράφοντος συντάκτου της, επιτρέπεται μόνο η αναδημοσίευσή της από έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Απαγορεύεται η χρήση της από οποιονδήποτε φορέα Ιδιωτικής Υγειονομικής παροχής υπηρεσιών άνευ της συγκατάθεσης των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα.

Η Θέση της ΕΙΝΝΕΥΒ για τα τρέχοντα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας, μπροστά στην νέα πρόκληση που λέγεται προσφυγική κρίση.

Γράφει ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ, Αντώνιος-Πάρις Σώτος.

 Συνάδελφοι συναδέλφισσες,


 Αυτές τις μέρες η Ιατρική κοινότητα της Εύβοιας και κυρίως οι γιατροί που υπηρετούν στις δημόσιες δομές Υγείας (Νοσοκομεία ,ΚΥ, ΠΙ) έρχονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη οξυμένο επίκαιρο πρόβλημα που λέγεται προσφυγική κρίση. Αρχικά υπενθυμίζουμε ότι, οι γιατροί των Δημοσίων δομών Υγείας έχουν αποδεκατιστεί και αρκετοί από αυτούς έχουν να πληρωθούν εφημερίες από τον Οκτώβριο 2015 (Ιατροί ΠΕΔΥ) και άλλοι από τον Δεκέμβριο 2015 (Ιατροί Νοσοκομείων) .

 Πάνω σε αυτά τα ζητήματα έρχεται να κουμπώσει η επιπλέον αποδόμηση της Δημόσιας ΠΦΥ η οποία πλέον είναι ανύπαρκτη με αποτέλεσμα το βάρος αυτό να έχει μεταφερθεί στο κεντρικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας κατά συντριπτική πλειοψηφία αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους Ιατρούς οι οποίοι πλέον έχουν γίνει Ιατροί γυρολόγοι με 2 και 3 παραρτήματα Ιατρείων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα.

Γίνεται κατανοητό ότι η προσφυγική κρίση θα επιδεινώσει την κατάσταση των Δημόσιων δομών Υγείας που θα επιβαρυνθεί με ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα. Η ΕΙΝΝΕΥΒ με την εμπειρία που διαθέτει και σε πείσμα όσων φορέων μας αγνοούν επεξεργάζεται με επιστημονικά δεδομένα και αρχές πρόγραμμα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο νομός μας και έχουμε αναθέσει στην επιτροπή επιστημονικού σχεδιασμού της Υγείας που διαθέτει την εκπόνηση του προγράμματος αυτού.


Η ΕΙΝΝΕΥΒ δίνει στην δημοσιότητα τα σχέδια αυτά.
Τα βασικά σημεία του σχεδιασμού θα περιλαμβάνουν :
- Σχέδιο αντιμετώπισης των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων επί τόπου (στα κέντρα καταυλισμού).http://einnev.blogspot.gr/2016/03/blog-post_63.html
- Σχέδιο αντιμετώπισης των ασθενών προσφύγων από τις δομές Δημόσιας Υγείας (ΚΥ,Νοσοκομείο,ΠΙ) http://einnev.blogspot.gr/2016/03/blog-post_97.html
- Σχέδιο προληπτικής Ιατρικής για τα παιδιά και τους ενηλίκους πρόσφυγες. -Σχέδιο οδοντιατρικής περίθαλψης από τις δομές δημόσιας Υγείας.-Σχέδιο φαρμακευτικής περίθαλψης και αναλωσίμων υγειονομικών υλικών για τους πρόσφυγες. http://einnev.blogspot.gr/2016/03/blog-post_20.html
Τα συγκεκριμένα σχέδια θα προταθούν στο ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ στην συνεδρίαση της 01.04.2016 προς έγκριση και θα δοθούν στους υπεύθυνους φορείς για αξιοποίηση και ενεργοποίηση.Υπενθυμίζουμε ότι οι Ιατροί των δημόσιων δομών Υγείας της Εύβοιας έχουμε πάντα προτείνει λύσεις για να μην απαξιωθεί η λειτουργία των Δημόσιων δομών και έχουμε καταφέρει ,οι δομές αυτές,να παρέχουν σύγχρονες υγειονομικές παροχές παρά την αρνητική συγκυρία και την συνεχιζόμενη απαξίωση που επιχειρείται και από την σημερινή Κυβέρνηση.

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Περικοπές και επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων


Προωθούνται μέτρα αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας την Υγεία με τη λογική «κόστους - οφέλους»
Από τις κινητοποιήσεις των γιατρών στη Μ. Βρετανία
Από τις κινητοποιήσεις των γιατρών στη Μ. Βρετανία
Τους τελευταίους μήνες, στοβρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)προωθούνται αλλαγές στα συμβόλαια των ειδικευόμενων γιατρών, σε μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει το «εργασιακό κόστος» στο χώρο της Υγείας. Αντίστοιχες αλλαγές δρομολογεί η κυβέρνηση και για τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες κ.λπ.
Μιλάμε, δηλαδή, για πιο φθηνούς και πιο «ευέλικτους» εργαζόμενους, ενταγμένους σε ένα κρατικό σύστημα Υγείας που όλο και πιο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια και, ταυτόχρονα, προωθεί την επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων στο χώρο της Υγείας.
Ολα αυτά πάνε χέρι χέρι με περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και η παροχή υπηρεσιών Υγείας επί πληρωμή μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής των ασθενών που είναι υπό καθεστώς δημόσιας Ασφάλισης, δηλαδή της πλειονότητας των λαϊκών στρωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα των δημόσιων νοσοκομείων από πώληση υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 30% από το 2010.
Επομένως, δεν αποτελούν ελληνική «πρωτοτυπία» τα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνονται στην Υγεία, οι ελλείψεις, οι πληρωμές των ασθενών, η επιχειρηματική λειτουργία και του δημόσιου τομέα.
Το παράδειγμα της Βρετανίας βοηθάει να αναδειχτεί καλύτερα στους υγειονομικούς, στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα το «παραμύθι» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και των άλλων αστικών κομμάτων ότι άμα περάσουμε τον «κάβο» της «αξιολόγησης» και ανοίξει η συζήτηση για το χρέος, θα μπουν σε σειρά επίλυσης τα προβλήματα χρηματοδότησης στην Υγεία - Πρόνοια, θα βελτιωθούν οι όροι δουλειάς και αμοιβών των εργαζομένων, οι παροχές στους ασθενείς.
Το γεγονός, εξάλλου, ότι τέτοια αντιλαϊκά - αντεργατικά μέτρα προωθούνται τόσο στην Ελλάδα του «ευρώ» και των «μνημονίων», όσο και στη Βρετανία του «εθνικού νομίσματος» και χωρίς μνημόνια, αλλά με τις δύο χώρες να βρίσκονται εντός του ίδιου δρόμου της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, δείχνει τον κοινό για τους λαούς αντίπαλο.
«Μαχαίρι» δισεκατομμυρίων λιρών
Με αφορμή τα νέα συμβόλαια των ειδικευόμενων, δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Ιndependent» (3/11/2015 - «Η κρίση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε αριθμούς») αναφέρει ότι το «πρόβλημα» εντοπίζεται στα εξής: Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αυξηθεί από 60 εκατ. το 2004 σε 64 εκατ. το 2014 και, ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην Ιστορία, υπάρχουν πάνω από 11 εκατ. άνθρωποι άνω των 65 ετών.
Δηλαδή, οι Βρετανοί είναι περισσότεροι και ζουν περισσότερο, που σημαίνει ότι έχουν πρόσθετες ανάγκες (π.χ. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παροχές, όπως φυσικοθεραπείες, που είναι απαραίτητες σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω των μυοσκελετικών προβλημάτων κ.λπ.). Επομένως, «κοστίζουν» περισσότερο στο κράτος χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Υγείας!
Ο ψυχρός αυτός υπολογισμός είναι απόρροια της καπιταλιστικής οικονομίας, όπου η Υγεία, η Πρόνοια, δικαιώματα και κοινωνικές παροχές αποτελούν «κόστος» για τα καπιταλιστικά κράτη, που πρέπει να ελαχιστοποιείται. Σύμφωνα, μάλιστα, με το ίδιο δημοσίευμα, «στις περικοπές των δαπανών κάποια βήματα έχουν ήδη γίνει». Για παράδειγμα, την περίοδο 2011 - 2013 έχουν περικοπεί από το βρετανικό ΕΣΥ 10,8 δισ. λίρες.
Με ποιον τρόπο έγινε αυτό; Ο βασικότερος είναι με την αλλαγή του τρόπουχρηματοδότησης των νοσοκομείων. Δεν χρηματοδοτούνται πλέον από το κράτος - μέσω των «τοπικών ΕΣΥ» - ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο αναφέρονται, αλλά τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια χρηματοδοτούνται ανάλογα με τις «επιδόσεις» τους, με τα «αποτελέσματά» τους.
Πρόκειται για αξιολόγηση της λειτουργίας των νοσοκομείων στη λογική «κόστος - όφελος», με επιχειρηματικά κριτήρια (μείωση εξόδων - αύξηση εσόδων μέσω της πώλησης των υπηρεσιών τους σε ιδιώτες ή σε φορείς και πάντως όχι από την κρατική χρηματοδότηση, μέσω της μικρής διάρκειας νοσηλείας, κλεισίματος κλινικών/τμημάτων που δε θεωρείται «συμφέρουσα» η λειτουργία τους, κατάργησης ειδικοτήτων, ανατροπής εργασιακών σχέσεων, απολύσεων κ.λπ.). Με αυτό το μέτρο περικόπηκαν 4,8 δισ. λίρες.
«Ποικιλία» στις περικοπές
Επίσης, 1,7 δισ. λίρες κόπηκαν μέσω της μείωσης του μισθολογικού κόστους (σ.σ. ήδη έχουν γίνει μειώσεις μισθών ή απολύσεις σε νοσηλευτές, διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό). Από τον περιορισμό της συνταγογράφησης φαρμάκων και την αύξηση της τιμής της συνταγής«εξοικονομήθηκαν» 889 εκατ. λίρες. Τα διοικητικά έξοδα - με συγχωνεύσεις, καταργήσεις υπηρεσιών κ.λπ. - μειώθηκαν κατά 880 εκατ. λίρες. Από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) καθώς και από υπηρεσίες για οδοντιάτρους και οφθαλμίατρους κόπηκαν άλλα 449 εκατ. λίρες.
Ακόμα, από τη μη παραπομπή ασθενών σε νοσοκομείο από τον γενικό γιατρό της ΠΦΥ «εξοικονομήθηκαν» 875 εκατ. λίρες. Κανείς δεν υποστηρίζει πως περιστατικά που μπορεί να αντιμετωπιστούν στην ΠΦΥ θα πρέπει να παραπέμπονται στα νοσοκομεία. Ομως, στη Βρετανία οι κυβερνήσεις - ακριβώς στη λογική της ...«εξοικονόμησης» - ασκούν πιέσεις στους γενικούς γιατρούς της γειτονιάς να «λύνουν τα ζητήματα» (εξετάσεις, διάγνωση, θεραπεία) χωρίς να παραπέμπονται πολλοί ασθενείς στα νοσοκομεία, επειδή το κόστος νοσηλείας τους είναι μεγαλύτερο και ο νοσοκομειακός γιατρός ακριβότερος.
Μάλιστα, ο γενικός γιατρός παίρνει μπόνους αν δώσει λίγα παραπεμπτικά για νοσοκομείο, αν συνταγογραφεί εξετάσεις και φάρμακα στο ελάχιστο δυνατό. Με αυτόν τον τρόπο, τα αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που πρέπει να αποτελούν «οδηγό» για την αντιμετώπιση των ασθενών, κινδυνεύουν να παραμεριστούν στο όνομα της «εξοικονόμησης» και της επιπλέον χρηματικής αμοιβής.
Φθηνοί εργαζόμενοι - «λάστιχο»
Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια που προτάθηκαν από την κυβέρνηση και τους εργοδότες του βρετανικού ΕΣΥ (NHS Employees) και αφορούν περίπου53.000 ειδικευόμενους γιατρούς και οδοντιάτρους στη Βρετανία, στοχεύουν στη μείωση του μισθολογικού «κόστους» που «βαραίνει» την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων.
Τι θα αλλάξει στον τρόπο υπολογισμού του μισθού των ειδικευόμενων γιατρών με την εφαρμογή των νέων συμβολαίων, τα οποία προβλέπεται να εφαρμοστούν τον Αύγουστο του 2016 και έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τους νέους γιατρούς; Ας δούμε ορισμένες από τις συνέπειες:
  • Παύει να υπάρχει ένας ενιαίος μισθός για όλους. Μέχρι τώρα, η αμοιβή των ειδικευόμενων γιατρών αποτελούνταν από ένα βασικό μισθό και ένα ενιαίο συμπλήρωμα του μισθού βάσει παλαιότητας και ετήσιας ανόδου στη μισθολογική κλίμακα για όλους ανεξαιρέτως. Με τα καινούργια συμβόλαια των ειδικευόμενων γιατρών, μόνο ο βασικός μισθός είναι εγγυημένος, ο οποίος αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 11% (από 22.636 λίρες σε 25.500 λίρες ετησίως) μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Θα καταργηθεί η ετήσια αύξηση λόγω παλαιότητας και θα συνδεθεί με την πρόοδο στα στάδια της ειδικότητας, την άνοδο σε βαθμίδα και αύξηση των αρμοδιοτήτων. Μάλιστα, αυτή την αλλαγή θέλει να εισαγάγει η κυβέρνηση στο μισθολόγιο όλου του Δημοσίου.
  • Οι ειδικευόμενοι γιατροί θα αναγκάζονται να δουλεύουν εκτός του βασικού ωραρίου, τις νυχτερινές ώρες, για να αναπληρώσουν το εισόδημά τους. Ταυτόχρονα, μειώνονται κατά πολύ οι ώρες που θεωρούνται υπερωρίες και πληρώνονται ως τέτοιες. Ενδεικτικά, οι ειδικευόμενοι δουλεύουν το βασικό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτό αλλάζει, αυξάνοντας τις ώρες και καθιστώντας το Σάββατο εργάσιμη μέρα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του βρετανικού σωματείου των γιατρών (British Medical Association - ΒΜΑ), αυτό θα σημάνει μείωση μισθών κατά 40%.
  • Από κει και πέρα, ο μισθός των ειδικευόμενων θα συμπληρώνεται στη βάση ενός αρκετά πολύπλοκου συστήματος, ανάλογα με τις υπερωρίες, την εντατικοποιημένη εργασία και τη διαθεσιμότητα του εργαζόμενου γιατρού κατά τις ανάγκες του συστήματος, ενώ η αξιολόγηση συνδέεται περισσότερο με το μισθό. Τέλος, θα εισαχθεί ένα νέο σύστημα προγραμματισμού της δουλειάς, που θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ του κάθε γιατρού και του εργοδότη με συχνές αξιολογήσεις, στον οποίο θα καθορίζονται και οι εκπαιδευτικοί στόχοι.
Την ίδια στιγμή, οι απλήρωτες υπερωρίες είναι κανόνας στους ειδικευόμενους γιατρούς και σε όλο το ιατρικό προσωπικό, λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό. Σύμφωνα με στοιχεία του ΒΜΑ, το 2008 πάνω από τους μισούς ειδικευόμενους γιατρούς δέχονταν πίεση να δουλεύουν απλήρωτες υπερωρίες και πάνω από το 80% όλων των γιατρών και των οδοντιάτρων δουλεύουν απλήρωτες υπερωρίες. Φαίνεται ότι η απληρωσιά δεν είναι «προνόμιο» των Ελλήνων λόγω οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και «capital controls», αλλά έχει πάρει χαρακτήρα «πανδημίας» στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο.
Τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιωτικές εταιρείες
Οι αλλαγές στα συμβόλαια των ειδικευόμενων γιατρών προβλέπονται από το 2012 σε νόμο (Health and Social Care Act), που με δραστικά μέτρα προωθούσε την περαιτέρω επέλαση του κεφαλαίου στο χώρο της δημόσιας Υγείας, την ιδιωτικοποίηση και άλλων δομών του βρετανικού ΕΣΥ (ΝΗS).
Το βρετανικό ΕΣΥ, μετά από 30 χρόνια εφαρμογής πολλαπλών κυμάτων ιδιωτικοποίησης, έχει προ πολλού απολέσει το δημόσιο και κοινωνικό του χαρακτήρα. Μεγάλο μέρος των κλινικών και μη υπηρεσιών του (π.χ. όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων, πρωτοβάθμιες κλινικές υπηρεσίες, μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής, κοινοτικής φροντίδας, διαγνωστικής τεχνολογίας, διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων αίματος κ.τ.λ.) παρέχεται από ιδιώτες συμβεβλημένους προμηθευτές.
Πρόσφατη μελέτη του Centre for Health and the Public Interest (CHPI 2015) αποκάλυψε ότι το 2014 το βρετανικό ΕΣΥ είχε συνάψει 53.000 συμβόλαια με ιδιώτες προμηθευτές, αξίας 22,6 δισ. λιρών. Τα συμβόλαια αυτά αντιστοιχούν στο 24% του συνολικού προϋπολογισμού του NHS, ο οποίος το 2014 ανήλθε σε 95 δισ. λίρες (CHPI).
Τον περασμένο Απρίλη δημοσιεύθηκε στο βρετανικό Τύπο έρευνα του NHS Support Federation, που έδειξε πως το 2014 το 40% των συμβολαίων ανατέθηκαν σε ιδιώτες. Οι επιχειρηματικοί κολοσσοί («Virgin Care», «Care UK», «Circle», «InHealth», «Lloyds Pharmacy», «Boots» κ.ά.) κέρδισαν συμβόλαια αξίας 3,54 δισ. λιρών (από τα 9,628 δισ.). Στο χώρο δραστηριοποιούνται σε μικρότερο βαθμό και φιλανθρωπικές εταιρείες και οι λεγόμενες «επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα».

Πηγή rizospastis.gr