ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Σχετικά με την επαναχορήγηση του χρονοεπιδόματοςΜε το νόμο 4093/12 επαναχορηγήθηκε το χρονοεπίδομα το οποίο είχε διακοπεί σε όσους νοσοκομειακούς γιατρούς άλλαξαν Νοσοκομείο από 1-7-11.
Κι ενώ ο νόμος δεν έθετε κανένα ρητό περιορισμό στην επαναχορήγηση, έθεσε περιορισμούς η εφαρμοστική εγκύκλιος Σταϊκούρα  (κλικ εδώ), η οποία εκδόθηκε στις 22/11/2012 και αναφέρει:
«Τα οικονομικά αποτελέσματα. όμως, από την κατά τα ανωτέρω χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών δεν δύνανται να ανατρέχουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 1-8-2012».
Επειδή το ζήτημα αφορούσε αρκετούς συναδέλφους η ΟΕΝΓΕ έδωσε εντολή στους νομικούς της συμβούλους να διερευνήσουν το θέμα με σκοπό την ακύρωση της εγκυκλίου, ενώ παράλληλα υπήρξαν ερωτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) από πολλά Νοσοκομεία της χώρας.
Τελικώς εκδόθηκε απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθολογίου (κλικ εδώ) μέσω του οποίου ουσιαστικά αναιρείται η εγκύκλιος Σταϊκούρα  ως προς το επίμαχο σημείο και τα Νοσοκομεία οφείλουν να επαναχορηγήσουν το χρονοεπίδομα από 1-7-11 με τον τρόπο υπολογισμού που υποδεικνύει το ΓΛΚ.

Επειδή το έγγραφο αυτό δεν έχει φτάσει σε όλα τα Νοσοκομεία καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να το εκτυπώσουν και να το προσκομίσουν στα λογιστήρια των Νοσοκομείων, ζητώντας τη χορήγηση χρονοεπιδόματος για όλο το διάστημα που το είχαν στερηθεί.

 πηγή  Υgeianet


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου