ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΙΝΝΕΥΒ εκτιμά ότι η σημερινή συγκυρία μετά την λαϊκή ετυμηγορία είναι ευνοϊκή για τον Ευβοιώτικο Λαό καθώς η Εύβοια έχει αναδείξει 3 κυβερνητικούς βουλευτές εκ των οποίων ,ένας υπουργοποιήθηκε. Τα θέματα της Δημόσιας Υγείας είναι και παραμένουν μεγάλα και ανοικτά με προεξάρχον το γεγονός της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Δημοσίων δομών της.

 Η ΕΥΒΟΙΑ δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. 

Καλούμε την νέα κυβέρνηση να προβεί σε άμεσα μέτρα ανακούφισης των δομών της δημόσιας υγείας τα οποία θα περιλαμβάνουν:

-Προσλήψεις μόνιμου και επαρκούς Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τα Νοσοκομεία και τα ΚΥ. 

-Πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων σε λοιπό προσωπικό των Δημόσιων δομών υγείας με σχέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας. 

-Έκτακτη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και ΚΥ για την επαρκή κάλυψη όλων των εφημερειακών αναγκών.

 -Κατάργηση των συμμετοχών στα φάρμακα, στα νοσήλια για τους ανασφάλιστους και άνεργους, καθώς και όλων των χαρατσιών στην Δημόσια Υγεία.

 - Άμεση στελέχωση και επαναλειτουργία της Πρωτοβάθμιας βαθμίδας Υγείας με προτεραιότητα για τις απομακρυσμένες περιοχές ,την θέσπιση ειδικών κινήτρων.

 -Ειδικά δε για την Εύβοια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ , την άμεση και ταχεία αποπεράτωση του νέου κεντρικού Νοσοκομείου του Νομού μας. 

Η άμεση υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων θα βάλει τον θεμέλιο λίθο για την αναστροφή της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης που έχουν επιβάλλει οι μνημονιακές πολιτικές στην χώρα και θα αποτρέψουν την πλήρη κατάρρευση του Δημόσιου συστήματος Υγείας. 

Στόχος μας παραμένει η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ . 

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου