ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 5η ΥΠΕ
Κον Νέστορα Αντωνίου
Διοικητή 5ης ΥΠΕ

Κε Διοικητά,

Με την παρούσα σας γνωρίζω την απαράδεκτη καθυστέρηση της αποπληρωμής των εφημεριών όλων των Νοσοκομειακών Ιατρών της 5ης ΥΠΕ αλλά ιδίως των ΚΥ που ανήκουν στην αποκλειστική σας ευθύνη όπως ο νόμος για το ΠΕΔΥ πλέον ορίζει.
Είναι αδύνατον να φανταστούμε ότι οι Ιατροί των ΚΥ αποτελούν Ιατρούς Β ΄κατηγορίας όσον αφορά το θέμα της μισθοδοσίας τους που ενώ προσφέρουν ανυπολόγιστη βοήθεια στο Δημόσιο σύστημα Υγείας , η πολιτεία ,με ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας του Υπ .Υγείας , τους απέκοψε από το υπόλοιπο ΕΣΥ , παραδίδοντάς τους σε ανύπαρκτες υποδομές των ΥΠΕ που ουσιαστικά δεν λειτουργούν.
Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση επίλυση του θέματος της μισθοδοσίας των Ιατρών των ΚΥ έστω και με την επιστροφή τους στην μισθοδοτική μέριμνα των Νοσοκομείων , οριστικά ή και προσωρινά ,μέχρι την πλήρη λειτουργία της Α΄βάθμιας ΦΥ που σήμερα παραμένει δυστυχώς υπολειτουργούσα.

                                                           Χαλκίδα, 21.05.2015

Με εκτίμηση,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΙΝΝΕΥΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου