ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην λειτουργία της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Χαλκίδας και τα όσα καταγγέλλουν η Συντ.Διευθύντρια και ακόμη μία Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος σε μακροσκελέστατη αναφορά τους "περί αυτοαπασχολούμενων ιατρών που καλούνται στο Νοσοκομείο με σκοπό να συμμετάσχουν σε χειρουγείο εντός του Γ.Ν.Χαλκίδας, περί πελατειακών σχέσεων με τους ασθενείς, περί ανασφαλούς και επικίνδυνης λειτουργίας της Μ-Γ Κλινικής του Γ.Ν.Χαλκίδας στο ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ, ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ αποφασίζει:
-Παραπομπή του θέματος στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου (Επιστημονικό Συμβούλιο, Ιατρική Υπηρεσία ,ΔΣ Νοσοκομείου) με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος για να ληφθούν αποφάσεις αντιμετώπισης του θέματος.
-Παραπομπή την Πέμπτη 07.05.2015 στον ΙΣΕΥΒ και στα όργανά του ΔΣ και Πειθαρχικό Συμβούλιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την λήψη αποφάσεων και πάταξης τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων .
-Παραπομπή του θέματος στον Διοικητή με το ερωτηματικό της έναρξης ΕΔΕ για την απόδοση τυχόν ευθυνών σε τυχόν παραπτώματα κατά την άσκηση των καθηκόντων των εμπλεκομένων Ιατρών.
Τα παραπάνω θα δημοσιευθούν στα τοπικά ΜΜΕ λόγω του κρισίμου της κατάστασης και για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη και οι δικαστικές αρχές της τοπικής κοινωνίας.


Για την ΕΙΝΝΕΥΒ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου