ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣΟ πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ είχε σήμερα συναντήσεις εργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα με τον Υπουργό κο Ξανθό , τον αναπληρωτή υπουργό κο Πολάκη παρουσία αντιπροσωπείας της ΟΕΝΓΕ και τον Γεν.Δ/ντή του γραφείου του υπουργού κο Παν. Παπαδόπουλο και με σειρά στελέχη του υπουργείου, παρουσία του Διοικητού του Νοσοκομείου Χαλκίδας -Κύμης-Καρύστου κου Καρούζου.

Ο υπ. Υγείας Ξανθός ,αφού άκουσε τους εκπροσώπους των Νοσοκομειακών ιατρών για τα φλέγοντα θέματα της Δημόσιας Υγείας τοποθετήθηκε και επιγραμματικά είπε τα εξής μεταξύ άλλων:

- Προωθείται Ν/Σ για την Υγεία πιθανώς μέσα στο Νοέμβριο το οποίο θα περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την "λειτουργική σταθεροποίηση" του συστήματος για να μην καταρρεύσει. 
Αυτό θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, την προκήρυξη 90 θέσεων Ιατρών ΕΣΥ μέχρι το τέλος του 2015 και πρόβλεψη για προκήρυξη άλλων 600 θέσεων μέσα στο 2016.Προώθηση της διαδικασίας παράτασης των ήδη υπηρετούντων επικουρικών και πρόσληψη 300 επικουρικών έως το τέλος του 2015.
Όλες οι παραπάνω προσλήψεις είναι ανά την επικράτεια.
Θα προβλέπει παράταση της 5 ετούς θητείας όσων Γεν.Ιατρών λήγει η θητεία τους μέχρι να νομοθετηθεί η μονιμοποίησή τους.

-Οι στόχοι της ηγεσίας είναι η πάταξη της διαφθοράς και οι αλλαγές θεσμικού χαρακτήρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος , όπως η συντόμευση των διαδικασιών προσλήψεων και κρίσεων των Ιατρών ΕΣΥ.

-Κομβικό σημείο είναι η χρηματοδότηση του συστήματος για την οποία μας ανέφερε ο υπουργός ότι θα αυξηθεί το "ταβάνι" της επιτρεπόμενης δαπάνης για την Υγεία και μέχρι τέλους του 2015 θα απορροφηθούν και θα ενισχυθούν τα κονδύλια των δαπανών και για τα Νοσοκομεία έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες που θα προκύψουν πχ . για επικουρικούς.

Για την ΠΦΥ.

-Ειδικά για την ΠΦΥ θα αρχίσει η πιλοτική λειτουργία άμεσα 2 τουλάχιστον ΚΥ αστικού τύπου με οικογενειακούς ιατρούς , προληπτική ιατρική φροντίδα, νοσηλευτές,πρόβλεψη και για κατ΄οίκον νοσηλεία με αυτόνομες διαγνωστικές εργαστηριακές μονάδες.

-Μεταβατικό στάδιο ολιγόμηνης διάρκειας και μία δεύτερη ευκαιρία για τους Ιατρούς που θα ήθελαν να ενταχτούν στο σύστημα του ΠΕΔΥ και που μέχρι τώρα έχουν κρατήσει τα Ιατρεία τους με δικαστικές αποφάσεις,για να ενταχτούν μονίμως στο ΠΕΔΥ εκ νέου αλλά με καταληκτική ημερομηνία για σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Για τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων

-Προώθηση της εξειδίκευσης ιατρών στην Επειγοντολογία και διαχωρισμό της λειτουργίας των ΤΕΠ σε ανεξάρτητα τμήματα με αυτοδύναμη λειτουργία και κυκλικό ωράριο λειτουργίας.

Για τους Διοικητές των Νοσοκομείων

-Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων θα αξιολογηθούν από τις επιτροπές του Υπουργείου με το παρόν πλαίσιο αξιολόγησης και υπάρχουν σκέψεις για όποιους Διοικητές κριθούν αρνητικά να αποπεμφθούν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Πολάκης τοποθετήθηκε ως εξής:

-Μεταφέρονται σύντομα αρμοδιότητες του υπ.Υγείας στα νοσοκομεία και στις ΥΠΕ για να αποσυμφορηθεί η γραφειοκρατεία του Υπουργείου και να λύνονται άμεσα τα θέματα που προκύπτουν.Υπάρχουν σκέψεις για κατάτμηση ορισμένων ΥΠΕ (όπως η δική μας 5η ΥΠΕ).  

-Έχει εξασφαλιστεί άμεσα η χρηματοδότηση των επικουρικών που χρειάζεται το σύστημα έως το τέλος του 2015 για να ενισχυθεί γρήγορα η λειτουργία του.

-Δημιουργείται θεσμική τομή στην εξυγίανση του συστήματος προμηθειών και κοστολόγησης των υλικών των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, με κεντρική επιτροπή τιμολόγησης  όλων ανεξαιρέτως των υλικών σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Υγείας με στόχο την εξοικονόμηση 4,5 δις από τις προμήθειες των Νοσοκομείων, 5,5 δις από τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ .

-Η εξοικονόμηση των κονδυλίων των προμηθειών θα επιστρέψει αυτούσια στην επαναχρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος για την ενίσχυση με προσωπικό και την επαναλειτουργία όλου του φάσματος των δημόσιων παροχών Υγείας.

Ειδικότερα για την Εύβοια από την συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και τον Δ/ντή κο Παπαδόπουλο προέκυψαν τα εξής:

-Οι εφημερίες των ιατρών των ΚΥ της Εύβοιας μπαίνουν σε φάση εξομάλυνσης και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθεί όλο το Α΄ τρίμηνο και ο Απρίλιος έως την 13.10.2015 και έως την 27.10.2015 και ο Μάϊος.

-Οι Νοσοκομειακοί ιατροί της Εύβοιας θα πληρωθούν  εντός του Οκτωβρίου εφημερίες Ιουλίου και Αυγούστου και 2 μήνες από τις πρόσθετες του 9% που έχουν πραγματοποιήσει.

-Αποσπώνται άμεσα 2 ειδικευμένοι Ιατροί για τις έκτακτες επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου Χαλκίδας (Αιματολόγος και Γεν.Χειρουργός) που υπηρετούν ως αγροτικοί ιατροί στο ΚΥ Ιστιαίας και ΚΥ Μαντουδίου αντίστοιχα.

-Προσλαμβάνονται μέχρι το τέλος του 2015,για τα Νοσοκομεία της Εύβοιας 7 επικουρικοί, 5 για το Νοσ/μείο Χαλκίδας (ορθοπαιδικός,γυνακολόγος,ουρολόγος, παιδίατρος,αιματολόγος) και 2 για το Νοσ/μείο Καρύστου (γεν.χειρουργός, παιδίατρος).

-Θα δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Χαλκίδας - Κύμης- Καρύστου για την χρήση του τελευταίου 3μήνου του 2015.

-Μέχρι το τέλος του 2015 θα ενταχθούν στις 90 προκηρύξεις μονίμων ιατρών και ορισμένες κενές οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου Χαλκίδας αλλά και μέσα στο 2016 θα ενταχθεί το σύνολο σχεδόν των κενών οργανικών θέσεων του Νοσοκομείου Χαλκίδος έτσι ώστε , όταν αρχίσει η μετεγκατάσταση στο νέο Νοσοκομείο να μην υπάρχουν κενά στα οργανογράμματα των κλινικών.

-Στις ανωτέρω προκηρύξεις θα συμπεριληφθούν και ικανός αριθμός θέσεων και για το λοιπό προσωπικό(νοσηλευτές, τεχνικοί &διοικητικοί υπάλληλοι κλπ).

Τέλος ο πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ δεσμεύεται τόσο με την θεσμική του παρέμβαση όσο και δια της φυσικής του παρουσίας στα όργανα, του Νοσοκομείου, (ΔΣ , Σωματείο Εργαζομένων), αλλά και εκτός Νοσοκομείου (Ιατρικός Σύλλογος, ΟΕΝΓΕ, ΑΔΕΔΥ κλπ) να παρακολουθεί και να προάγει τόσο τα πάγια αιτήματα του κλάδου όσο και την πορεία πραγματοποίησης των στόχων που θα βάλει η ηγεσία της ΕΙΝΝΕΥΒ που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 11.11.2015.

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΙΣΕΥΒ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου