ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΉΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒΣήμερα 07.10.2015 πραγματοποιήθηκε η τελική Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΙΝΝΕΥΒ. Οι αποφάσεις της έχουν ως εξής:

-Εγκρίνουμε την εισήγηση του ΔΣ για τις εκλογές των οργάνων της ΕΙΝΝΕΥΒ και τον τρόπο διεξαγωγής τους.

-Εγκρίνουμε την απολογιστική λειτουργία του ΔΣ για την 3ετία 2012 - 2015.

-Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ για τον ορισμό των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθώς η κα Γυφτονικολού , δήλωσε κώλυμα.

-Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ να καλύψει τα έξοδα της εκλογικής διαδικασίας με δαπάνες της ΕΙΝΝΕΥΒ, πλην της εκτύπωσης των ψηφοδελτίων των παρατάξεων και των υποψηφίων που θα γίνουν με έξοδα των ιδίων.

-Το εκλογικό υλικό των υποψηφίων παρατάξεων πρέπει να έχει κατατεθεί στο γραφείο της ΕΙΝΝΕΥΒ  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 13.00, για να αποσταλούν εγκαίρως στα εκλογικά τμήματα.

-Τα ονόματα των μελών της εφορευτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν μετά το τέλος της υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Για την Γεν.Συνέλευση

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου