ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΤΗΣ 11.11.2015Η ΕΙΝΝΕΥΒ ανακοινώνει τα τελικά επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της 11.11.2015 για το ΔΣ και τα όργανα,καθώς και για τους εκπροσώπους στην ΟΕΝΓΕ και νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ.
Συμμετείχαν 2 παρατάξεις 1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ( στηρίζεται από την ΔΗΠΑΚ ιατρών Εύβοιας) και 2) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ . Σε σύνολο εγγεγραμμένων μελών 190, ψήφισαν 177 εκ των οποίων 161 έγκυρα, 7 άκυρα και 9 λευκά.

Έλαβαν :

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΎΒΟΙΑΣ : 97 ψήφους (54,8%)και εκλέγει 3 μέλη

2) ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ :         64 (45,2%) ψήφους και εκλέγει 2 μέλη

Από την ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.ΙΑΤΡΩΝ εκλέγονται τακτικά μέλη οι :

 1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ με 66 σταυρούς
 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ       με 32  σταυρούς
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ     με 27 σταυρούς

Αναπληρωματικοί: 
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ  με 22 σταυρούς
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ με 21 σταυρούς
3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ  με 14 σταυρούς
4) ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ με 13 σταυρούς
5) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  με 10 σταυρούς

Από την ΕΝΩΤ.ΑΓΩΝ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ  εκλέγονται τακτικά μέλη οι:

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ με 44 σταυρούς
2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ  με 32 σταυρούς

Αναπληρωματικοί:
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ  με 28 σταυρούς
2) ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  με 22 σταυρούς
3)ΦΩΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με 18 σταυρούς
4) ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με 15 σταυρούς


ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΜΕΛΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ : 97 ψήφους και εκλέγει 2 μέλη 

2) ΕΝΩΤ.ΑΓΩΝ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ : 64 ψήφους και εκλέγει 1 μέλος

Από την ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ εκλέγονται οι :

1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ με 35 σταυρούς
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  με 19 σταυρούς
Αναπληρωματικοί:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ με 8 σταυρούς

Από την ΕΝΩΤ.ΑΓΩΝ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ εκλέγεται 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ με 28 σταυρούς 
Αναπληρωματικοί 
1) ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ με 13 σταυρούς
2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ με 4 σταυρούς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ : 97 ψήφοι και 2μέλη 
2) ΕΝΩΤ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ : 64 ψήφοι και 1 μέλος

Από την ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ εκλέγονται :

1) ΔΗΜΗΤΙΡΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ με 53 σταυρούς
2) ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΟΡΟΖΟΒΑ  με 16 σταυρούς

Από την ΕΝΩΤ.ΑΓΩΝ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ εκλέγεται 
ΑΜΑΛΙΑ ΝΕΛΛΑ με 41 σταυρούς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ

Κάθε παράταξη εκλέγει από 2 εκπροσώπους.


Από την ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ. ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ εκλέγονται οι:

1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ με 35 σταυρούς
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 19 σταυρούς

Αναπληρωματική 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ 8 σταυρούς

Από την ΕΝΩΤ.ΑΓΩΝ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ εκλέγονται οι :

1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ με 24 σταυρούς
2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ με 15 σταυρούς 

Αναπληρωματικοί :
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΓΕΡΑΚΗΣ με 13 σταυρούς
2) ΦΩΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με 8 σταυρούς

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Κάθε παράταξη εκλέγει από 3 εκπροσώπους

Από την ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.ΙΑΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ εκλέγονται οι :
1) ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ με 63 σταυρούς
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με 16 σταυρούς
3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ με 10 σταυρούς

Από την ΕΝΩΤ.ΑΓΩΝ.ΚΙΝ.ΙΑΤΡΩΝ εκλέγονται οι:
1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ με 24 σταυρούς
2) ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ με 14 σταυρούς
3) ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΔΑΡΑΣ με 7 σταυρούς


Μετά από πρόσκληση του πρωτεύσαντος σε σταυρούς υποψηφίου για το ΔΣ  της ΕΙΝΝΕΥΒ, καλούνται τα τακτικά εκλεγμένα μέλη του νέου ΔΣ να συνέλθουν σε σώμα την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.11.2015 για την εκλογή προεδρείου.-

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου