ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΕΝΓΕ

ΨHΦIΣAN 201

ΔHΠAK 53 EΔPEΣ 7 AΠO 4 (26% AΠO 16,4%)
ENΩTIKO 52 EΔPEΣ 7 AΠO 5 (25% AΠO 19%)
METΩΠO 49 EΔPEΣ 7 AΠO 9 (24%AΠO 32%)
ΔHKNI 33 EΔPEΣ 4 AΠO 5(16% AΠO 17,6)
ΣYMΠAPATAΞH 13 EΔPEΣ 2 (ΠAΣKE ΔHMAP 6% AΠO 13%)
ΛEYKO 1.

ΓIA AΔEΔY ΓIA 23 EΔPEΣ:

ΔHΠAK 60 EΔPEΣ 7
ENΩTIKO 49 EΔPEΣ 6
METΩΠO 44 EΔPEΣ 5
ΔHKNI 32 EΔPEΣ 4
ΣYMΠAPATAΞH 13 EΔPEΣ

AKYPA/ΛEYKA 3 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου