ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Προς :  την Διοίκηση του Γ.Ν.Χαλκίδας,

Κοιν :   Επιστημονικό Συμβούλιο, Ιατρική Υπηρεσία.                                                                                      

                                                                                  Χαλκίδα 09.08.2013Αγαπητοί κύριοι,Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην επιλογή του Διευθυντού Χειρουργικού τομέα.Ως γνωστόν μετά την συνταξιοδότηση του κου Πρέβεζα δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιλογής του Δ/ντου Χειρ/κού Τομέα και λόγω του ότι η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των κρίσεων των συναδέλφων για ανώτερες βαθμίδες από τα συμβούλια κρίσεων , η καθυστέρηση αυτή βλάπτει την θεσμική λειτουργία των εν λόγω συμβουλίων.Επίσης θίγεται η εξέλιξη των συναδέλφων ,πράγμα που επισύρει τόσο πειθαρχικές όσο και ποινικές κυρώσεις εκ του νόμου.Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας καθώς το θέμα έχει καθυστερήσει πέραν πάσης λογικής, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε άμεσες νομικές ενέργειες για να προστατέψουμε, σαν συλλογικό όργανο ,τα θιγόμενα συμφέροντα των συναδέλφων μελών της Ένωσής μας.-Για την Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                            ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου