ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Γνωμοδότηση για την πραγματοποίηση και αποζημίωση των μικτών και των πρόσθετων εφημεριών(.)


18/06/2013


Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ στην τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποίησε τον Μάιο συζήτησε το ζήτημα που έχει ανακύψει με την πραγματοποίηση και αποζημίωση των προσθέτων και μικτών εφημεριών.
Επειδή υπάρχουν πολλές νομικές πτυχές και διχογνωμίες υπέβαλλε στον δικηγόρο κ. Μιχαήλ το παρακάτω ερώτημα, ζητώντας τη γνωμοδότησή του:
«Σε πολλά Νοσοκομεία της χώρας, λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, οι πρόσθετες εφημερίες που αφορούν αρκετά Τμήματα δεν έχουν αποζημιωθεί από το μήνα Ιούνιο του έτους 2012 και εφεξής και, όπως διαφαίνεται, δεν προβλέπεται να αποζημιωθούν στο μέλλον.
Παράλληλα, όμως, στα Προγράμματα εφημεριών που καταρτίζονται, υπάρχει εντολή των Διοικήσεων των Νοσοκομείων προς τους Διευθυντές των Τμημάτων για τη κάλυψη ολόκληρου του μήνα.
Κάποιοι Διευθυντές συμμορφώνονται προς την εν λόγω εντολή και καταρτίζουν Προγράμματα εφημεριών ερήμην των υφισταμένων Ιατρών, θέτοντάς τους 12 και 13 εφημερίες, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου νόμιμου ορίου (άρθρο 66 παρ.27 Ν.3984/2011).
Όταν δεν συμμορφώνονται κάποιοι Διευθυντές, τότε η Διοίκηση του οικείου Νοσοκομείου εκδίδει εντολή για την κάλυψη ολόκληρου του μήνα με εφημερίες πέραν των τακτικών, ήτοι πρόσθετες.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι οι εν λόγω πρόσθετες εφημερίες δεν θα αποζημιωθούν, οι δε Διοικήσεις, όταν τίθεται ο σχετικός προβληματισμός, απαντούν, ότι υφίσταται υποχρέωση πραγματοποίησης των εφημεριών αυτών, εισηγούμενες την εκ των υστέρων δικαστική διεκδίκηση της σχετικής αποζημίωσης, γεννώνται δύο ερωτήματα:
i)      Υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης έναντι των Διευθυντών εκείνων, οι οποίοι ερήμην των υφισταμένων τους Ιατρών καταρτίζουν Προγράμματα εφημέρευσης, στα οποία θέτουν και πρόσθετες εφημερίες πέραν των τακτικών;
ii)    Υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης έναντι των Διοικήσεων των Νοσοκομείων για τις εκδιδόμενες από αυτές συναφείς εντολές;
β)  Ενόψει των αντίθετων απόψεων που έχουν διατυπωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (δια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με τη πραγματοποίηση μικτών εφημεριών και τη δυνατότητα αποζημίωσής τους, υπάρχει ευχέρεια αντίδρασης των Ιατρών, όταν κληθούν να πραγματοποιήσουν μικτές εφημερίες, σύμφωνα με τα Προγράμματα εφημεριών που θα τις προβλέπουν;»
Τη γνωμοδότηση του κ. Μιχαήλ θα βρείτε εδώ.
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου