ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ 30.04.2015ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΣΕ ΔΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου