ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Για το σχέδιο της κυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Για το σχέδιο της κυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Σε ανακοίνωση για το σχέδιο της κυβέρνησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει:
«Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη νέα οργάνωση των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπως αποτυπώνεται στις προτάσεις και των δύο επιστημονικών επιτροπών που συγκρότησε, δεν πρόκειται να βελτιώσει, αντίθετα θα επιδεινώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους στα λαϊκά στρώματα.
Η ενοποίηση των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, υγειονομικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ) σε έναν φορέα ανά Υγειονομική Περιφέρεια αποτελεί ένα ακόμα βήμα, προκειμένου να ελέγξει και να ενισχύσει τη λειτουργία τους με επιχειρηματικά κριτήρια. Επιδιώκει να καλύψει το πρόβλημα της κρατικής υποχρηματοδότησής τους με έσοδα από την πώληση υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ), με επιδείνωση των όρων δουλειάς των υγειονομικών, αξιοποιώντας ανάμεσα στα άλλα και την "κινητικότητα - διαθεσιμότητα" και με τη συρρίκνωση των ήδη ανεπαρκών δημόσιων μονάδων ΠΦΥ, που οδηγεί στην παραπέρα ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία.
Η αποδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ φαίνεται και από την πρόταση για μετακίνηση 2.246 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων από τον ΕΟΠΥΥ στα δημόσια νοσοκομεία.
Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει να δοθεί η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς των δημόσιων ΚΥ, όπως ισχύει σήμερα στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για κίνητρο προκειμένου η κυβέρνηση να εξασφαλίσει συμμαχίες που θα της επιτρέψουν να υλοποιήσει το γενικότερο αντιλαϊκό της σχεδιασμό στην ΠΦΥ. Είναι βήμα με προοπτική την κατάργηση της εργασιακής σχέσης της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η οποία αποτελεί εμπόδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των μονάδων ΠΦΥ.
Η ανάπτυξη αυτού του εμπορευματοποιημένου δημόσιου φορέα ΠΦΥ δεν έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά την ελαχιστοποίηση του "κόστους" για την Υγεία του λαού, για το κράτος και το κεφάλαιο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Πρόκειται για στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ, η οποία υλοποιείται με ανάλογα μέτρα περικοπών σε δημόσιες παροχές και αυξήσεις πληρωμών σε υπηρεσίες Υγείας σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, ανεξαρτήτως μνημονίου και δημόσιων χρεών.
Η ενοποίηση αυτή των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ δε συνιστά ενιαίο σύστημα, αλλά θα συνεχίσει να αποτελεί, όπως και σήμερα, μέρος ενός συνονθυλεύματος παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία, των δήμων και των ΜΚΟ.
Στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται η παροχή ενός "βασικού πακέτου" υπηρεσιών ΠΦΥ, το οποίο θα εξαρτάται κάθε φορά από τα έσοδα των συνεχώς υποχρηματοδοτούμενων και λεηλατημένων από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικών ταμείων του ΕΟΠΥΥ. Οι λαϊκές οικογένειες θα εξαναγκαστούν να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αγοράζουν υπηρεσίες ΠΦΥ από το νέο δημόσιο φορέα, τους ιδιώτες και τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Η σύνδεση των παροχών Υγείας με την ασφαλιστική κατάσταση των εργαζομένων, σε συνθήκες ανεργίας, μείωσης των μισθών και των εργοδοτικών εισφορών, κρατικής υποχρηματοδότησης, αποδεικνύεται ότι αποτελεί εργαλείο για τη δραστική περικοπή των δημόσιων παροχών ενιαία για όλους και τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των ανασφάλιστων.
Γι' αυτό η προβολή του ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικού φορέα "αγοραστή και παραγωγού-πωλητή υπηρεσιών Υγείας" απέναντι στο κυβερνητικό σχέδιο για ΕΟΠΥΥ "μόνο αγοραστή υπηρεσιών" αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, της εμπορευματοποίησης της Υγείας και των περικοπών στις δημόσιες παροχές. Η διπλή ιδιότητα του ΕΟΠΥΥ δεν απέτρεψε την εφαρμογή του κανονισμού περικοπών σε ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, επιδόματα και στην αύξηση των πληρωμών των ασθενών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στη σημερινή άθλια κατάσταση δεν αποτελεί φιλολαϊκή απάντηση το σχέδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης που προωθεί η κυβέρνηση στην ΠΦΥ, όπως και καμία παραλλαγή που στηρίζεται στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και στη δημιουργία "δικτύων ασφαλείας" για τους εξαθλιωμένους.
Το εργατικό κίνημα και η λαϊκή συμμαχία έχουν συμφέρον και δικαίωμα να τα απορρίψουν.
Σε αυτά τα σχέδια να αντιπαραθέσουν και να διεκδικήσουν την πανελλαδική ανάπτυξη αποκλειστικά δημόσιου και απολύτως δωρεάν συστήματος ΠΦΥ, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Με Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, κοντά στους τόπους δουλειάς, κατοικίας, εκπαίδευσης, σε όλους τους δήμους και τις πόλεις και τα οποία θα αποτελούν ενιαίο σύστημα μαζί με τα γενικά και ειδικά δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα της δημόσιας επείγουσας ιατρικής (ΕΚΑΒ). Με πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό, με 24ωρη λειτουργία και βασικό προσανατολισμό την πρόληψη. Με κρατική χρηματοδότηση, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας, με σύγχρονες, πλήρεις και απολύτως δωρεάν παροχές υπηρεσιών σε όλους χωρίς περικοπές και εξαιρέσεις.
Σε αυτό το σύστημα που ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύει καμία μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο και κανένας εργαζόμενος. Ολες αυτές οι δημόσιες μονάδες ΠΦΥ να αξιοποιηθούν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στο ενιαίο δημόσιο σύστημα Υγείας καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».

πηγή rizospastis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου