ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΤΗΣ 21/11/2013

Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΝΕΥΒ 
στις 21/11/2013 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.      Ενημέρωση για τις πρόσθετες εφημερίες.
Κατά τις προηγούμενες ημέρες έγινε συνάντηση του Προέδρου της ΕΙΝΝΕΥΒ με τους Διευθυντές των κλινικών που υποχρεούνται σε περισσότερες εφημερίες από τις καθορισμένες των 5+2 ή 4+3 (ενεργών + ετοιμότητας). H θέση της ΕΙΝΝΕΥΒ ήταν να μην πραγματοποιηθούν πρόσθετες εφημερίες από 01.01.2014 εάν δεν υπάρχει θετική κατάληξη στο πρόβλημα της αποπληρωμής των εφημεριών.
Μετά από 2ημέρες έγινε συνάντηση με την Διοίκηση η οποία μας πληροφόρησε ότι θα πληρωθούν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος χωρίς να πει το λόγο και ουσιαστικά κατηγόρησε τα τμήματα ότι με υπαιτιότητα δική τους δεν έγινε η έγκαιρη και αιτολογημένη κατάθεση των προγραμμάτων.
Στην συνάντηση αυτή η ΕΙΝΝΕΥΒ μέσω του προέδρου της, έκανε σαφές ότι σε περίπτωση που κινδυνεύσουν να χαθούν τα δεδουλευμένα ,θα αναλάβει πρωτοβουλία να διεκδικηθούν τα χρήματα με την δικαστική οδό. Τέλος η Διοίκηση μας είπε ότι το όλο θέμα θα λυθεί με νομοθετική ρύθμιση που θα ετοιμάσει το υπουργείο.
Ο Πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει απάντηση από τη ΔΥΠΕ στο σχετικό έγγραφό του για την πληρωμή των εφημεριών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την αποστολή εκ νέου ενός εγγράφου στη ΔΥΠΕ με το ερώτημα για το σκεπτικό της απόφασης που καθυστερεί την πληρωμή των συναδέλφων.

2.      Ενημέρωση για το Νοσοκομείο Κύμης.

Μετά από την πρόσφατη περιοδεία του προέδρου της ΕΙΝΝΕΥΒ σε Κύμη και Αλιβέρι,ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα εξής.
Η κινητοποίηση των πολιτών, των τοπικών φορέων και η ενεργός συμμετοχή της ΕΙΝΝΕΥΒ καθώς και η πίεση προς το Υπουργείο Υγείας απέδωσαν καρπούς. Υπάρχει υπόσχεση με τη μορφή δέσμευσης για τη διατήρηση του Νοσοκομείου Κύμης.
Η ΕΙΝΝΕΥΒ θα συνεχίζει να υποστηρίζει τις δομές του ΚΥ Αλιβερίου και του Νοσοκομείου Κύμης και θα παλεύει για την ενδυνάμωση και τη στελέχωσή τους.

3.      Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27/11/2013 και ωρα 13.00 στο δώμα του Νοσοκομείου.
Θέματα: Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή των εφημεριών. Απόφαση για συμμετοχή στην απεργία της 29/11/2013
4.      Επικύρωση των πρακτικών για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της ΕΙΝΝΕΥΒ

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

Ο Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας


Αντώνιος-Πάρις Σώτος                                             Ειρήνη Κουρμπέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου