ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΣΤΗΝ 5η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ 9%


Κε Διοικητά της 5η ΔΥΠΕ,

Εδώ και 8 μήνες στο Γ.Ν. Χαλκίδας που υπηρετώ και προεδρεύω της Ενωσης Νοσοκομεικών Ιατρών Εύβοιας, οι συνάδελφοι ιατροί που έχουν πραγματοποιήσει εφημερίες άνω του ορίου (4-3 και 5-2) λόγω των αναγκών της καθημερινής εφημέρευσης, και εμπίπτουν στο 9% ( υπέρβαση λόγω εκτάκτων αναγκών), παραμένουν απλήρωτοι.

Η δεδομένη καθυστέρηση είναι πέραν του ανεκτού και τείνει να γίνει ανυπόφορη και εμπαικτική.Το ιστορικό των παλινωδιών και της αλληλογραφίας για την έγκριση των εφημεριών αυτών σας είναι γνωστό και δεν προτίθεμαι να σας το υπενθυμίσω. 

Με την παρούσα επιθυμώ ως θεσμικό όργανο να πληροφορηθώ επισήμως και δεσμευτικά για το μέλλον της προαναφερθείσας υπόθεσης και την καταληκτική ημερομηνία που θα αποπληρωθούν οι εφημερίες αυτές.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεν λάβουμε αρμόδια απάντηση περί της πλήρους αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών ,η υπόθεση αυτή θα παραπεμφθεί στην νομική μας υπηρεσία και θα προβούμε σε προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.-

Για την ΕΙΝΝΕΥΒ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου