ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΠΡΟΣ ΤΗΝ 5Η  ΥΠΕ
ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                      Χαλκίδα 01.03.2013

Αγαπητοί κύριοι,
Η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ με μία αυταρχική απόφασή της, μετακινεί τη συνάδελφο Γεωργία Γιαννακάκη (Ειδική Παθολόγο, Επιμελήτρια Β’) από το ΚΥ Αλιβερίου στο Νοσοκομείο Θηβών με το αιτιολογικό των υπηρεσιακών αναγκών.
Η ΕΙΝΝΕΥΒ καταγγέλλει το γεγονός αυτό που εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής των συγχωνεύσεων και της αποδυνάμωσης των περιφερειακών Δημόσιων δομών Υγείας του Νομού μας και δηλώνει ότι οι μετακινήσεις μόνιμου Ιατρικού αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού ένα μόνο σκοπό εξυπηρετεί: Την αποδυνάμωση και υποβάθμιση των παρεχόμενων Δημόσιων υπηρεσιών Υγείας.
Η μετακίνηση της συναδέλφου από το ΚΥ Αλιβερίου που στερείται άλλων ειδικοτήτων (καρδιολόγου, ορθοπαιδικού κ.α.) υποβαθμίζει περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας του ΚΥ Αλιβερίου και της ευρύτερης περιοχής (από Μεσοχώρια έως Αμάρυνθο) της Εύβοιας με πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων.
Παράλληλα η στελέχωση του Νοσοκομείου της Θήβας το οποίο αδικαιολόγητα υπολειτουργεί λόγω υποστελέχωσης, με ιατρούς από άλλους Νομούς και με μετακινήσεις συναδέλφων μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους και αναδεικνύει το πρόβλημα της πολιτικής της συρρίκνωσης της Δημόσιας Δωρεάν Υγείας που αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις νέου ανθρώπινου δυναμικού ,προσπαθεί με μπαλώματα να κλείσει τα τεράστια κενά που έχουν τα Δημόσια Νοσοκομεία μας.
Ζητούμε:
  1. Να ανακληθεί άμεσα η μετακίνηση της συναδέλφου από το ΚΥ Αλιβερίου στο Νοσοκομείο Θήβας.
  2. Να στελεχωθεί άμεσα με επικουρικό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μόνιμο Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό το Νοσοκομείο της Θήβας.
  3. Να μην γίνει καμία άλλη μετακίνηση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με την λογική των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των περιφερειακών δημόσιων δομών της Εύβοιας.

    Για την ΕΙΝΝΕΥΒ
Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γραμματέας


Αντώνιος-Πάρις Σώτος                                                        Ειρήνη Κουρμπέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου