ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε απάντηση της σχετικής επιστολής μας που κοινοποιήσαμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λάβαμε την κάτωθι επιστολή από την Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας όσον αφορά το αίτημα της επιχορήγησης από την Περιφέρεια για την ανακατασκευή του εφημερείου του Νοσοκομείου.
Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας logoΑπαντώντας στην από 27/4 επιστολή σας που ζητά το προχώρημα των εργασιών
για την κατασκευή κοιτώνων για τους εφημερεύοντες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας,
σημειώνουμε :

• Κύριο και βασικό είναι το ζήτημα της κατασκευής νέου νοσοκομειακού
συγκροτήματος στην πόλη της Χαλκίδας, που να ικανοποιεί τις σύγχρονες
ανάγκες της περιοχής και την προοπτική εξέλιξης τους για 30 τουλάχιστον
χρόνια.
Αυτό το άρτια εξοπλισμένο και επαρκώς στελεχωμένο νοσοκομείο θα
διασυνδέεται λειτουργικά με τα νοσοκομεία Κύμης και Καρύστου, που
χρειάζονται σοβαρούς εκσυγχρονισμούς και τα Κέντρα Υγείας του νομού που
χρειάζονται άμεση ανασυγκρότηση και λειτουργική αναζωογόνηση.
• Μέχρι να γίνουν αυτά απόλυτα αναγκαία είναι η ολοκλήρωση των έργων για
τους κοιτώνες εφημερευόντων του Νοσοκομείου Χαλκίδας, σύμφωνα με την
υπάρχουσα μελέτη, που είναι συμφέρουσα.
Γι’ αυτό ζητάμε την άμεση επιχορήγηση του Νοσοκομείου Χαλκίδας από
τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του 2013, με το ποσόν των
100000 ευρώ.

Την παρούσα λογική με την μορφή συγκεκριμένης πρότασης κοινοποιούμε και
στον κ. Περιφερειάρχη, αναπτύσσοντας την διαφορετική μας άποψη για την
υγεία, σαν κοινωνικό αγαθό, που θα παρέχεται μόνο από το δημόσιο τομέα,
δωρεάν και όχι σαν εμπόρευμα. Που δεν θα θεωρεί τον ασθενή πελάτη και που
θα απαγορεύει την όποια επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου