ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. για το 2012 (μέχρι και Νοέμβριο): 1 πρόσληψη ανά 22 αποχωρήσεις! 

Δημοσιεύτηκαν σήμερα τα μηνιαία  στοιχεία για Προσλήψεις – Μεταφορές – Αποχωρήσεις του προσωπικού των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για το μήνα Νοέμβριο 2012 (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

 
Ετσι για τα νοσοκομεία βλέπουμε:
                                 Νοέμβριος 2012
Αποχωρήσεις : 360
Προσλήψεις: 28
Μεταφορές : 0

Μείωση προσωπικού Νοσοκομείων ΕΣΥ το Νοέμβριο του 2012:332 άτομα.

Ετσι τα συνολικά μέχρι τώρα επίσημα  δεδομένα είναι

 
          ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   : ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  2012

 

 
ΜΗΝΑΣ

 
Αποχωρήσεις
Προσλήψεις
Μεταφορές
διαφορά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
    *
  *
  *
 *
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
175
18
  3
-154
ΜΑΡΤΙΟΣ
249

 
24
  4
-221
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
298
34
21
-243
ΜΑΪΟΣ
497
  5

 
  0
-492
ΙΟΥΝΙΟΣ
361
  7 
  1
-353
ΙΟΥΛΙΟΣ
349
  0
  0
-349
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
287
  7
  0
-280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
291
  0
  0
-291
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
448
  2
  0
-446
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
360
28
  0
-332

 

 
*για το μήνα Ιανουάριο δεν υπάρχουν ξεχωριστά δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία για τα νοσοκομεία .

 
Συνολικά για το 2012 μέχρι και το Νοέμβριο 2012 για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

 
Αποχωρήσεις : 3315
Προσλήψεις-Μεταφορές: 154
Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων :3161

Αναλογία προσλήψεων προς αποχωρήσεις 1/21,52 = 1/22 περίπου

ΠΗΓΗ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου