ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ σύγκληση του ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ αναβάλλεται για την ερχόμενη Τρίτη 15.01.2013 την ίδια ώρα και τόπο, λόγω κωλυμμάτων των μελών του ΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου