ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΟΥΝ ΠΊΣΩ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2014
Α.Π:5351ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέμα: Ένδικα μέσα για τις περικοπές του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου

Ως γνωστόν το ΣτΕ συζήτησε προ μηνός το θέμα των περικοπών που προκλήθηκαν από το μνημόνιο στο ειδικό μισθολόγιο των ένστολων και σύμφωνα με πληροφορίες αποφάνθηκε ότι η περικοπή ήταν αντισυνταγματική. Η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, εικάζεται όμως από έγκριτους νομικούς ότι θα συμπαρασύρει όλα τα άλλα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου.
Από πλευράς ΟΕΝΓΕ κρίθηκε σκόπιμο ν΄ αρχίσει η συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε μόλις δημοσιευτεί η απόφαση του ΣτΕ για τους ένστολους να είμαστε έτοιμοι ως νοσοκομειακοί γιατροί ν΄ ασκήσουμε ανάλογες προσφυγές. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ, στο οποίο είχε κληθεί να παράσχει διευκρινήσεις ο κ. Μιχαήλ.
Η προσφυγή θα γίνει από κάθε Ένωση Γιατρών χωριστά, έχοντας τη νομική συνδρομή-επικάλυψη της ΟΕΝΓΕ. Τα έξοδα ανά προσφυγή ανέρχονται συνολικά στις 5000 ευρώ και θα βαρύνουν το ταμείο κάθε Ένωσης.
Σε κάθε προσφυγή θα συμμετάσχουν η Ένωση και η ΟΕΝΓΕ, καθώς και ένας ενδεικτικός αριθμός συναδέλφων που οφείλουν να συλλέξουν τα αντίστοιχα έγγραφα που αναφέρει ο κ. Μιχαήλ (επισυνάπτονται). Οι εν λόγω συνάδελφοι πρέπει να καλύπτουν όλες τις βαθμίδες (Συντονιστής, Διευθυντής, Επιμελητής Α και Β, ειδικευόμενος). Στην περίπτωση των ειδικευομένων θα πρέπει να είναι συνάδελφοι που εργάζονταν ήδη από τον Μάιο του 2012. Οι αγροτικοί γιατροί ανήκουν στο Ενιαίο Μισθολόγιο και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην αγωγή.
Τα έγγραφα θα αποσταλούν ταχυδρομικά κατευθείαν στον κ. Μιχαήλ (Κυρίλλου Λουκάρεως 55, 11475 Αθήνα- τηλ. 210-6444473) σημειώνοντας στο διαβιβαστικό και το ονοματεπώνυμο καθώς και το τηλέφωνο του Προέδρου της Ένωσης ή άλλου συναδέλφου που θα αναλάβει το συντονισμό, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία του νομικού γραφείου σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι από πλευράς ΟΕΝΓΕ θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία μαζί σας και με το νομικό γραφείο του κ. Μιχαήλ, ενώ η συνδρομή μας είναι δεδομένη ακόμη και στην περίπτωση που κάποια Ένωση επιλέξει άλλο νομικό γραφείο.

Για την ΟΕΝΓΕ
     
                           
                          
Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Κυρίλλου Λουκάρεως 55,  11475 Αθήνα,  τηλ.: 210 - 6444473,  fax: 210 - 6454904,  
e-mail: mihailm@otenet.gr
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014
Κύριο
Δημήτριο Βαρνάβα
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
Οδός Λαμίας, αριθ. 2
Αθήνα

     Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα,
  Σε σχέση με τα καταρχήν απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα λοιπά απαραίτητα έγγραφα για τις μισθολογικές προσφυγές, θέτω υπόψη σας τα εξής:
1.      Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας των προσφευγόντων Ιατρών (10 κατ’ ανώτατο όριο ανά προσφυγή).
2.      Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (πρόσφατο) για κάθε προσφεύγο-ντα (θα ζητηθεί από το αντίστοιχο Νοσοκομείο).
3.      Αναλυτικές Μισθοδοτικές Καταστάσεις των προσφευγόντων Ιατρών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου 2014, καθώς επίσης και των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2012, ήτοι του τριμήνου προ της εφαρμογής των μισθολογικών περικοπών (1.8.2012).
4.      Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος οικ. ετών 2012 και 2013 των προσφευγόντων Ιατρών.
5.      Καταστατικά (σύστασης και τροποποιήσεων) όπως ισχύουν σήμερα, όλων των Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών και της ΟΕΝΓΕ.
6.      Απόφαση Δ.Σ. ανάθεσης από τις Ενώσεις.
7.      Θεωρώ, ότι στις μεγάλες περιφέρειες (Αττική, Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως Πάτρα) θα απαιτηθεί η άσκηση περισσότερων της μιας προσφυγών λόγω της πληθώρας των μεγάλων Νοσοκομείων (8-10 Νοσοκομεία Αττικής, 4 ή 5 Νοσοκομεία Θεσ/νίκης κλπ.), τα οποία θα είναι και οι κύριοι αντίδικοί μας, δεδομένου ότι εκκαθαριστές της μισθοδοσίας είναι οι Διοικητικοί Διευθυντές αυτών (δηλαδή μία προσφυγή για κάθε μεγάλο Νοσοκομείο αντιστοίχως).
Παραμένω στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου