ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ 28.08.2013
Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες

Συνήλθε σήμερα το ΔΣ της ΕΙΝΝΕΥΒ και κατά πλειοψηφία  ( 2 μέλη απόντες,ο ένας σε κανονική άδεια)  αποφάσισε τα παρακάτω:

-Εκτίμησε ότι η οργανωτική πορεία της ΕΙΝΝΕΥΒ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε φάση ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος του χρόνου.

-Η παρουσία της ΕΙΝΝΕΥΒ στα δημόσια πράγματα της Εύβοιας αλλά και η παρέμβασή της στα δρώμενα στον χώρο της Δημόσιας Υγείας είναι πλέον καταλυτική και βαρύνουσα.

- Εν όψει κινητοποιήσεων στον χώρο της Υγείας τον Σεπτέμβριο αποφασίστηκε να συμμετάσχει η ΕΙΝΝΕΥΒ σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των εργαζομένων του Νοσοκομείου και να μαζικοποιήσει με την παρουσία της τις συνελεύσεις από κοινού με τους εργαζομένους.

-Από τούδε η ΕΙΝΝΕΥΒ καλεί τους συναδέλφους Ιατρούς μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις των εργαζομένων αλλά και τους εργαζομένους στις γενικές συνελεύσεις της ΕΙΝΝΕΥΒ.

-Δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις της ΕΙΝΝΕΥΒ όμως θα έχουν μόνο μέλη της ΕΙΝΝΕΥΒ καθώς και στις Συνελεύσεις του συλλόγου εργαζομένων ,όσοι ιατροί είναι και μέλη του συλλόγου εργαζομένων.

-Η ΕΙΝΝΕΥΒ καταγγέλλει την διαπόμπευση που επιχειρείται από την ηγεσία του Υπ. Υγείας συλλήβδην του σώματος των Ιατρών με την δήθεν υπερσυνταγογράφηση και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για προσφυγή σε ένδικα μέσα σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Εύβοιας, κατά της ηγεσίας του Υπ.Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση του Ιατρικού σώματος,σε περίπτωση που το Υπ. Υγείας δεν παρουσιάσει συγκεκριμένες αποδείξεις και λίστα με ονόματα παραβατών Ιατρών.

-Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ και με την ιδιότητά του σαν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων να θέσει επί τάπητος τα πάγια αιτήματα της ΕΙΝΝΕΥΒ στην επικείμενη συνάντηση που θα γίνει στις αρχές Σεπτέμβρη με την Διοίκηση του Γ.Ν. Χαλκίδας.

-Αποφασίστηκε να γίνει Γενική συνέλευση μέσα στο 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΝΝΕΥΒ 


ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                                              ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου