ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013Το διευρυμένο ΔΣ της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ από κοινού με τη διευρυμένη Τριμελή Επιτροπή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας συνεδρίασε στη 1 μμ της 16ης Απριλίου 2013.

1.     Αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ σχετικά με την πληρωμή των καθυστερούμενων εφημεριών. Η ενημέρωση είναι ότι θα πληρωθούν στις 29 Απριλίου οι εφημερίες Δεκεμβρίου ΄12 , Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ΄13.

2.     .Το ΔΣ της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ αποφάσισε ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση, τη στήριξη και την συμμετοχή στην Πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΟΕΝΓΕ την 17η Απριλίου 2013.

3.     Σχετικά με την επιστολή του Διευθυντού της Χειρουργικής Κλινικής σε ότι αφορά την ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Απριλίου 2013 η οποία συνεκλήθη για τις 10:00 πμ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ επισημαίνει ότι ο καθορισμός της συνέλευσης για τη συγκεκριμένη ώρα δεν έγινε εσκεμμένα και ηθελημένα ώστε να αποκλειστεί η Χειρουργική Κλινική η οποία είχε και πρόγραμμα χειρουργείων τη συγκεκριμένη ημέρα. Η Γενική Συνέλευση θεωρήθηκε ως Συνέχεια της κοινής κινητοποίησης με τους Εργαζομένους του Νοσοκομείου στην είσοδο του Ιδρύματος η οποία και είχε ξεκινήσει από τις 8:00 πμ. Το ΔΣ πιστεύει ότι πάντα είναι καλύτερη η διευθέτηση των προβλημάτων αν υπάρχει κοινή κινητοποίηση ιατρών και λοιπών εργαζομένων. Χωρίς να επιθυμεί το ΔΣ καμία αντιπαράθεση με  τη Χειρουργική Κλινική, εκφράζει την άποψη ότι η συμπεριφορά του Διευθυντού της συγκεκριμένης κλινικής κατά τη διάρκεια της συνέλευσης δε συνάδει με το πνεύμα ομοψυχίας που πρέπει να διέπει τον κλάδο μας. Πιστεύουμε ότι οι προσωπικές αντεγκλήσεις και η συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ προσώπων δεν συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών μας. Καλούμε τους συναδέλφους της Χειρουργικής Κλινικής να καταλάβουν την κρισιμότητα των περιστάσεων και να μην αναλίσκονται σε άσκοπες και προσωπικές αντιπαραθέσεις. Το ΔΣ θεωρεί το θέμα λήξαν και δεν θα δοθεί περαιτέρω συνέχεια στο θέμα εφ΄όσον δεν υπάρξει συνέχεια προκλήσεων προς το πρόσωπο του προέδρου και των μελών του προεδρείου της ΕΙΝΝΕΥΒ.

4.     Σχετικά με την εφημέρευση των ολιγομελών τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, η Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ συνεχίζει να υποστηρίζει την ασφαλή εφημέρευση του Νοσοκομείου χωρίς οι ιατροί να εξαναγκάζονται στο να εφημερεύουν πάνω από το όριο των 5+2 ή των 4+3 εφημεριών. Είναι φανερό ότι η πολιτική των καταργήσεων των θέσεων έχει αρχίσει και φαίνεται στο θέμα της ανασφαλούς εφημέρευσης και η Διοίκηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών γι αυτό.Η Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ είναι ενάντια σε κάθε συρρίκνωση θέσεων μονίμων ιατρών, όπως και την μετακίνηση σε άλλο Νομό συναδέλφων από τον Νομό Εύβοιας καθώς δεν περισσεύει πλέον κανείς. Στηρίζουμε την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη των κενών θέσεων με επικουρικούς ιατρούς. Επίσης η Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ υποστηρίζει την στελέχωση και την ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ).

5.     Σχετικά με την κατάσταση του Εφημερίου του Νοσοκομείου, το ΔΣ μαζί με την Τριμελή Επιτροπή αποφάσισαν να διεκδικήσουν ξανά την επισκευή του.                                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒΟ Πρόεδρος                                                                Η Γραμματέας

Αντώνιος-Πάρις Σώτος                                           Ειρήνη Κουρμπέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου