ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Κυριακή 7 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ ΤΗΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ι.Ν.Ν.ΕΥΒ της 3ης Απριλίου 2013 χαρακτηρίστηκε από μαζικότητα αφού μετά από πολύ καιρό 30 μέλη της ένωσης συμμετείχαν σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε ενημέρωση για το φλέγον θέμα της καθυστέρησης στην πληρωμή των εφημεριών.
Αποφασίσθηκε η κλιμάκωση των ενεργειών της Ένωσης με παραστάσεις στην ΥΔΕ και τη Διοίκηση καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο
                                                  
                                                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                                         ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ    ΤΗΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
1.      Σώτος Αντώνιος- Πάρις
2.      Κότσα Αντελίνα
3.      Μοσχοβάκης Κλεόβουλος
4.      Βλάχου Παναγιώτα
5.      Τζιονή Έλλη
6.      Γιωτοπούλου Μαρία
7.      Αλατάς Αθανάσιος
8.      Περλεπέ Αικατερίνη
9.      Παπασπυροπούλου Γεωργία
10.  Κουρμπέτη Ειρήνη
11.  Κυτίνου Μαρία
12.  Δασκαλόπουλος Νικόλαος
13.  Κουλούρα Φωτεινή
14.  Παπακωνσταντίνου Όλγα
15.  Γυφτονικολού Ελένη
16.  Λαβάντ Λωράντ
17.  Χρυσσούλας Γεώργιος
18.  Μανίσαλη Αναστασία
19.  Θηβαίος Ιωάννης
20.  Γιάγα Ειρήνη
21.  Βασιλειάδης Νικόλαος
22.  Σιαμανδούρας Αναστάσιος
23.  Βέργου Αθηνά
24.  Αϊβαζίδης Παύλος
25.  Μαντάς Παντελής
26.  Παπαγεωργίου Βασίλειος
27.  Ράπτη Εμμανουέλα
28.  Τσιολάκη Νίκη
29.  Μιχελής Ιωάννης
30.  Τροχούτσος Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου