ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΣ και 3ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη της 3μελούς του ΓΝ Χαλκίδας της ΕΙΝΝΕΥΒ καθώς και τα μέλη της διευρυμένης σύνθεσης του ΔΣ και της 3μελούς σε συνέλευση την Τρίτη 16 Απριλίου στο Γραφείο της ΕΙΝΝΕΥΒ και ώρα 13.00.
Σημειώνεται ότι τα μέλη της διευρυμένης ολομέλειας δεν έχουν ακόμη δικαίωμα ψήφου αλλά μόνο δικαίωμα λόγου.
Τα θέματα που θα τεθούν είναι τα εξής:

- Απόφαση για συνέντευξη τύπου για το θέμα των απλήρωτων εφημεριών (δεδουλευμένων και πρόσθετων).

- Απόφαση για συμμετοχή στην πανυγειονομική κινητοποίηση της 17ης Απριλίου.

-Εξελίξεις και ενημέρωση για τις επαπειλούμενες απολύσεις και  η σύνδεση με το θέμα του ωραρίου και η πολιτική των ελέγχων της Διοίκησης.

-Νεώτερα από την ΟΕΝΓΕ. 

Σημ: Τα θέματα δυνατόν να εμπλουτιστούν και από νέα που τυχόν προκύψουν ή θέσουν τα μέλη των ΔΣ και 3ΜΕΛΟΥΣ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΝΝΕΥΒ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ                                           ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου