ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ ΤΗΣ 17.11.2012


              Χαλκίδα 15 Νοεμβρίου 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ
 

Συνάδελφοι,
Σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το ΔΣ που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές της 7ηςΝοεμβρίου για τα όργανα της ΕΙΝΝΕΥΒ. Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Ιατρών» αναδείχτηκε πλειοψηφική δύναμη και επέλεξε 3 μέλη και η «Ενωτική Κίνηση Ιατρών» εξέλεξε 2 μέλη.
Η προσπάθεια πλέον είναι κοινή και η συμμετοχή και η συνεισφορά του καθενός από εμάς, με τις δεδομένες αντίξοες συνθήκες πρέπει να είναι μεγάλη και καθημερινή.
Αυτό που θα μας χαρακτηρίζει ως ΔΣ θα είναι η προσπάθεια για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των συναδέλφων στην ΕΙΝΝΕΥΒ σαν θεσμό και σαν συμπαραστάτη έμπρακτο στην καθημερινή εργασία τους. Επίσης ευθύνη όλων μας είναι να συλλέγουμε τα προβλήματα και τα θέματα που τους απασχολούν και τις ελλείψεις που συναντούν στην καθημερινή πρακτική
Από αύριο κιόλας αρχίζω περιοδεία ανά το Νομό με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων των Νοσοκομείων, ΚΥ, ΕΚΑΒ, Αγροτικών Ιατρείων και να τα συγκεντρώσει ούτως ώστε να τεθούν προτεραιότητες και να τεκμηριωθούν τα άμεσα αιτήματα προς τη Διοίκηση. Επίσης πρέπει να δουλέψουν οι τριμελείς επιτροπές και να είμαστε σε άμεση επικοινωνία με αυτές για ενημέρωση και ενέργειες.
Μετά το πέρας της εκτίμησης και την  καταγραφή και στοιχειοθέτηση των προβλημάτων των συναδέλφων θα προγραμματιστεί Συνέντευξη Τύπου και ενημέρωση των ΜΜΕ με δελτία τύπου. Επίσης θα κλειστούν ραντεβού με τους τοπικούς φορείς (Δήμο, Νομαρχία, ΕΟΠΥΥ, Δικαστικές Αρχές) για ενημέρωση και συνεργασία
Τέλος εισηγούμαι για τα όργανα του ΔΣ τα εξής:
Πρόεδρος: Α. Σώτος
Αντιπρόεδρος: Α. Βόσσος
Γραμματέας: Ε. Κουρμπέτη
Ταμίας: Μ. Μανιατάκου
Μέλος: Ν. Δασκαλόπουλος
Η ΟΕΝΓΕ ενημερώθηκε και περιμένει τη σύνθεση του ΔΣ.
Επίσης εισηγούμαι την αντικατάσταση του κ. Τριμίτζιου με τον κ. Ιωάννη Κοκονό (εργατολόγο) δικηγόρο Χαλκίδος ως νομικό σύμβουλο της ΕΙΝΝΕΥΒ και να υπάρξει άμεση ενημέρωσή του για τυχόν νομικές εκκρεμότητες.
Επίσης θεωρώ ότι τα 5 ευρώ το μήνα είναι πολλά χρήματα ως συνδρομή για τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες και εισηγούμαι τη συνδρομή των 3 ευρώ με αυτόματη καταβολή μέσω της μισθοδοσίας στο λογαριασμό της ΕΙΝΝΕΥΒ και με ευθύνη του Ταμία
                                                                                                                            Α. ΣΩΤΟΣ

Αποφάσεις του ΔΣ
1.       Η Μηνιαία Συνδρομή της ΕΙΝΝΕΥΒ καθορίζεται σε 3 ευρώ από 5 ευρώ
2.       Ανάθεση σε νομικό σύμβουλο να εξετάσει το ζήτημα των συνδρομών που δεν έχουν αποδοθεί στη νέα ΕΙΝΝΕΥΒ από την παλαιά
3.       Αλλαγή του νομικού συμβούλου και ανάθεση της θέσης στον κ. Κοκονό Ιωάννη
4.       Παράσταση στο Διοικητή του ΓΝΝΧ για άμεση τακτοποίηση του χώρου στέγασης του σωματείου εντός του Νοσοκομείου με FAX και Η/Υ
5.       Το επίσημο blog της ΕΙΝΝΕΥΒ ονομάζεται www.einnev.blogspot.com. Μερίμνη του προέδρου, θα φτιαχτεί e-mail της Ενωσης και λογαριασμός στο Google με τον κωδικό του για να αναρτούν τα μέλη του ΔΣ. Επίσης θα δημοσιεύονται και αναρτήσεις άλλων προσώπων κατόπιν έγκρισης των μελών του ΔΣ,οι οποίες θα αποστέλλονται είτε στο e-mail του προέδρου ή της ένωσης.
6.       Η Γενική Συνέλευση  θα αποφασίσει για το Θέμα των μεγάλων αυθαίρετων περικοπών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2012 για να προσφύγει η ΕΙΝΝΕΥΒ στην δικαιοσύνη σε συνεργασία με τους συναδέλφους των Νοσοκομείων Κύμης και Καρύστου που έχουν ήδη κινήσει νομικές ενέργειες, για την διεκδίκηση των ανωτέρω εφημεριών .

Υπερηφίστηκε η ανωτέρω εισήγηση του προέδρου και εγκρίθηκαν τα 6 ανωτέρω θέματα ομόφωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

Α.ΣΩΤΟΣ                                                                                           ΕΙ. ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου