ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

«Υπό το μηδέν» η υγεία στο φετινό προϋπολογισμόΗ κατάθεση στη Βουλή του φετινού κρατικού προϋπολογισμού έρχεται απλώς να επιβεβαιώσει τη συνέχιση των ίδιων αδιέξοδων και αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και στην περίοδο της μνημονιακής διακυβέρνησης οδηγούν τη χώρα και το λαό μας σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.
Ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός αποτυπώνει ταυτόχρονα το σύνολο των νέων αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων που εμπεριέχονται στο νέο μνημόνιο κοινωνικής κατεδάφισης.
Στόχος αυτού του άρθρου δεν είναι βεβαίως να αναφερθεί στο σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που αποτυπώνονται μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. Αυτό άλλωστε γίνεται και θα γίνει πιο αναλυτικά από αρκετούς ειδικούς πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.
Στόχος αυτού του άρθρου είναι κυρίως να επισημάνει, ίσως τις πιο σημαντικές πτυχές των δημόσιων πολιτικών στον τομέα της υγείας, καθώς και των επιπτώσεων τον οικονομικών μεγεθών του νέου μνημονιακού προϋπολογισμού στο ΕΣΥ.
Ένα πρώτο πλήρως αποκαλυπτικό μέγεθος που περιέχει ο κρατικός προϋπολογισμός είναι το ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά από το κράτος για τον τομέα της υγείας
Αν θεωρήσουμε ότι οι κρατικές δαπάνες για την υγεία που περγράφονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού αποτυπώνουν την πραγματικότητα, δηλαδή 4.400 εκατ. ευρώ που μαζί με την έκτακτη επιχορήγηση των Νοσοκομείων κατά 400 εκατ. ευρώ φτάνουν στο ύψος των 4.800 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 2,6% επί του ΑΕΠ που προβλέπεται για το 2013.
Αν θελήσουμε μάλιστα να μιλήσουμε για τις δημόσιες δαπάνες (δηλαδή τις κρατικές δαπάνες μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές για κλάδο υγείας που καταβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ) τότε αυτές δεν μπορεί να ξεπερνούν το 3,7-3,8% του ΑΕΠ.
Για να αιτιολογηθεί αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να δούμε τα φετινά έσοδα του ΕΟΠΥΥ που στην καλύτερη περίπτωση κατά μήνα έφταναν στα 200 με 220 εκατ ευρώ, ενώ υπήρχαν και μήνες που έπεφταν πολύ παρακάτω. Σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης και νέας δραματικής έκρηξης της ανεργίας ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να προσδοκά έσοδα μεγαλύτερα από τα 2 δις ευρώ. Δηλαδή οι συνολικές δημόσιες δαπάνες θα προσεγγίσουν τα 6.800 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ γύρω στο 3,7 – 3,8%.
Τα κυβερνητικά στελέχη ισχυρίζονται ότι οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) θα γίνει προσπάθεια να προσεγγίσουν το 6% του ΑΕΠ, γεγονός που δεν αποτυπώνει βεβαίως την πραγματικότητα, ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιωτικές δαπάνες θα προσεγγίσουν τα 4,3 δις ευρώ, ποσό που είναι συσβάστακτο για τα λαϊκά στρώματα.
Είναι όμως προφανές ότι οι συνολικές δαπάνες δεν είναι δυνατόν να πέσουν τόσο χαμηλά και παρά την κρίση και τα οικονομικά προβλήματα του πληθυσμού, οι δαπάνες θα ξεπεράσουν σε σύνολο κατά πολύ το 7% του ΑΕΠ, ποσοστό μάλιστα που είναι από τα τελευταία σε επίπεδο ΕΕ (χωρίς σε καμία περίπτωση με αυτό το ποσοστό να καλύπτονται οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού).Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ιδιωτικές δαπάνες θα εκτιναχθούν και θα έρθουν «ίσα βάρκα, ίσα γιαλό» με τις δημόσιες.
Ο ισχυρισμός μας για δαπάνες πάνω από το 7% τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αν οι δαπάνες για την υγεία κατρακυλήσουν στο 6% τότε θα μιλάμε για την πλήρη ανθρωπιστική καταστροφή όπου εκατομμύρια άνθρωποι θα μείνουν χωρίς καμία δυνατότητα να προσεγγίσουν έστω και στο ελάχιστο τις υπηρεσίες υγείας.
Επίσης οι δαπάνες για την υγεία δεν μπορούν να μειωθούν απότομα μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 1% του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα το ΑΕΠ που είναι ο άλλος παράγοντας της σχέσης, χρόνο με το χρόνο, κατρακυλά και μόνο τα 4 τελευταία χρόνια έχει πέσει πάνω από 20%.
Ένα δεύτερο στοιχείο που θα γιγαντώσει τα προβλήματα στο σύστημα υγείας είναι οι προβλέψεις του φετινού προϋπολογισμού για την κρατική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό των 808 εκατ. ευρώ (πέρυσι 843 εκατ. ευρώ) βάζει και τους «τίτλους τέλους» για το νεοσύστατο οργανισμό. Είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ, πολύ περισσότερο από ότι φέτος, έχοντας τεράστια συσσωρευμένα χρέη, όχι μόνο δεν θα μπορεί να τα αποπληρώσει αλλά δεν θα είναι ικανός να καλύψει, έστω και στο ελάχιστο, τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Αυτό θα οδηγήσει σε νέα δραματική μείωση των παροχών στους ασφαλισμένους και βεβαίως στην πλήρη οικονομική του κατάρρευση.
Το τρίτο στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η έκτακτη χρηματοδότηση κατά 400 εκατ. για τα λειτουργικά έξοδα των Νοσοκομείων. Από τη στιγμή που ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να καταβάλλει έστω και ένα ευρώ στα Νοσοκομεία, το ποσό αυτό δεν καλύπτει ούτε το 20% των λειτουργικών τους δαπανών. Οι συνέπειες και σε αυτή την περίπτωση για τους πολίτες θα είναι δραματικές ενώ δεκάδες νοσοκομεία θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο.
Θα ήταν αστείο κάποιος να μιλήσει για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όταν για την υγεία από τα 6.608 δις ευρώ διατίθενται μόνο 34 εκατ. ευρώ δηλαδή το 0,5% του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ούτε «καρφί» δεν μπορεί να μπει στα Νοσοκομεία της χώρας, πολύ περισσότερο να εκσυγχρονιστούν και να επισκευαστούν.
Επιπρόσθετα αξίζει κάποιος να παρατηρήσει μέσα στον προϋπολογισμό ότι προβλέπεται μείωση δαπανών κατά 490 εκατ. ευρώ σε φαρμακευτική δαπάνη, από περικοπές στο νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ αλλά και στα λειτουργικά έξοδα των Νοσοκομείων. Οι παροχές έχουν πάει στον πάτο, τα Νοσοκομεία καταρρέουν και αυτοί μιλούν για νέες τεράστιες περικοπές. Το ποιος θα πληρώσει τη νύφη είναι πλέον πασιφανές.
Τέλος ο περιορισμός σε δαπάνες για εφημέρευση και πρόσθετες αμοιβές στους εργαζόμενους δείχνουν και το μέλλον που επιφυλάσσουν για τα δημόσια Νοσοκομεία.
Είναι απόλυτα σαφές από τα παραπάνω ότι αυτός ο προϋπολογισμός οδηγεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο γκρεμό, εκατομμύρια πολίτες σε αδυναμία να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και σε αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για όσους αντέχουν ακόμα να πληρώνουν.
Απέναντι στους εκβιασμούς των συνεταίρων του μνημονιακού μπλοκ ότι πρέπει να περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, που εκτός των άλλων διαλύουν και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για να μην βγει η χώρα από το ευρώ, επισύοντας ταυτόχρονα τον μπαμπούλα της χρεοκοπίας και προβάλοντας ως μονονόδρομο τα μνημόνια, η απάντηση του λαού και των εργαζομένων μπορεί να είναι μόνο μία. Δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε δεν πληρώνουμε την κρίση σας.
Αγώνας διαρκής για να μην την πληρώσει ο λαός.
Αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και για λόγους υγείας.

 του Κόνιαρη Χρήστου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου