ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

Συνάδελφοι,συναδέλφισσες

Την ερχόμενη Πέμπτη 15 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να συνέλθει σε σώμα το νέο Διοικητικό συμβούλιο που προήλθε από ττις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Το ΔΣ θα συνεδριάσει στις 13.00 στο δώμα του Νοσοκομείου με θέμα ανάδειξη Προέδρου,Αντιπροέδρου,Γεν.Γραμματέα,Ταμεία.
Επίσης θα οριστεί η ημέρα τελετής παράδοσης-παραλαβής από το απερχόμενο ΔΣ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ
Εκλεγμένο Μέλος του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου