ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΙΝΝΕΥΒ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ ΣΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΓΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΥΡΗΣ


ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΙΩΤΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ


 Η 3ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19.11.2012 στις 13.00 η 3μελής επιτροπή του ΓΝ Χαλκίδας που αποτελείται από τους κους Α. Σώτο ,Ν. Δασκαλόπουλο,Π. Αϊβαζίδη θα κάνει παράσταση στον Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκίδας για να του εκθέσει τα θέματα που απασχολούν τους Ιατρούς του Νοσοκομείου Χαλκίδας!!
Μερικά από αυτά είναι:

-Εναρξη των εργασιών ανακαίνισης του Εφημερίου.
-Εξασφάλιση του νυκτερινού συσσιτιού των Ιατρών καθώς και διαφύλαξη της ασφάλειας της Τραπεζαρίας των ιατρών.
-Κεντρικό πρόγραμμα εκπαιδεύσης ειδικευομένων με υπόμνημα για την επιστημονική επιτροπή.

το Υπόμνημα της 3μελούς για το Επιστημονικό Συμβούλιο
 Προς το επιστημονικό συμβούλιο του Γ.Ν.Χαλκίδας

Αγαπητοί Κύριοι,Κυρίες

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε  την προσοχή στο γεγονός της έλλειψης κεντρικού προγραμματισμού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευομένων ιατρών του νοσοκομείου μας.
Παρακαλούμε όπως συγκεντρώσετε τα προγράμματα εκπαίδευσης ειδικευομένων από τις κλινικές και τους συντονιστές και να εκδώσετε ένα κεντρικό συνολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων,το οποίο θα τεθει υπ’ όψην όλων των συναδέλφων με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου.
Τυχόν αναβολές και ακυρώσεις να γίνονται έγκαιρα γνωστές για τον ορισμό νέων ημερομηνιών αναπλήρωσης των μαθημάτων.
Το κεντρικό αυτό πρόγραμμα με τη μέριμνα των κλινικών να αναρτάται σε κεντρικό σημείο του νοσοκομείου καθώς και σε κάθε κλινική και τμήμα προς ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων.


                                                              Μετά τιμής
                                                     Για την τριμελή επιτροπή 

                                                          Παύλος Αϊβαζίδης
                                                          Νίκολαος Δασκαλόπουλος
                                                          Αντώνιος Σώτος
                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου